Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 62 Het bevraagde directie- en zorgteam en de bevraagde kleuterleerkracht uit de casestudy school gaven aan dat ze naar aanleiding van het project een andere manier van vragenstellen (meer open vragen) zijn gaan gebruiken in de klas. Ook is er meer aandacht voor het aanbrengen van functionele woordenschat en voor het modelleren van het gewenste soort antwoorden van de kinderen. Eén van de bevraagde leerkrachten geeft aan dat ze een groot effect van de gehanteerde aanpak (met o.m. 20 tot 25 minuten vrij lezen per dag) ziet in de leesvaardigheid van de leerlingen uit haar klas, waarbij alle leerlingen het verwachte leesniveau halen. De bevraagde directeur ziet naar eigen zeggen een positief effect van het langdurig werken rond één klasthema en het herhaald voorlezen op de woordenschatontwikkeling van de anderstalige kinderen op haar school. H. Aandachtspunten en randvoorwaarden - De projectcoördinator geeft aan dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de concrete context en beginsituatie van individuele scholen. - Er kan een zekere spanning bestaan tussen de getrouwe implementatie van de LIST-methodiek en de nood tot aanpassing naar een lokale schoolcontext. Zo bestaat het gevaar dat aanpassingen afbreuk doen aan de essentiële, werkende elementen van de methodiek (zie begrip ‘lethal mutations’). De projectcoördinator benadrukte in dit verband dat je de LIST-aanpak niet deels kan invoeren: alle elementen samen zijn van belang. - In alle gesprekken in de casestudy school kwam naar voor dat veel leerkrachten te weinig tijd hebben om kwaliteitsvol, uitdagend en rijk leesonderwijs volledig eigenhandig vanop een leeg blad te ontwerpen. Daarom is het belangrijk dat zij daarvoor de nodige ondersteuning en hulpmiddelen krijgen, zoals in dit project werd voorzien. - Het werken met leermiddelen die aansluiten bij de LIST-methode lijkt positief bij te dragen aan de implementatie van effectief leesonderwijs. - Het bevraagde directie- en zorgteam zien een rijk en aantrekkelijk boekenaanbod als een belangrijke impuls voor het verhogen van de leesmotivatie bij leerlingen. Daarbij vormt het beschikbare budget volgens hen een drempel om regelmatig voldoende nieuwe boeken aan te kunnen kopen. - Ook een actieve, aanreikende houding van leerkrachten is volgens het bevraagde directie- en zorgteam belangrijk om de leesmotivatie bij kinderen te verhogen. - Digitale boekversies worden als een bruikbaar hulpmiddel gezien voor preteaching en reteaching bij kinderen met een wat zwakkere woordenschat en/of algemene taalvaardigheid. - In de bevraagde school lijkt er bij heel wat betrokkenen weerstand te leven tegen het idee om de vaardigheid van kleuters in beeld te krijgen via toetsen (bv. toets letterkennis). - De bevraagde leerkracht gaf aan dat het voor haar niet zo vanzelfsprekend was om zaken die ze had opgestoken tijdens de vorming die ze samen met de leescoach had gevolgd door te geven aan haar collega-leerkrachten. Aandacht voor de doorstroming van informatie en kennis binnen het volledige schoolteam lijkt daarom een belangrijk aandachtspunt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=