Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 63 PROJECT 07. Samen L.O.S. – van Boekplezier naar Leesplezier (Wilde Raven vzw) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en -medewerker Wilde Raven – d.d. 6 september 2021 Bron tekst italic: interviews met leerkracht en directeur – d.d. 22 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding De projectoproep Lezen op School was de directe aanleiding voor Wilde Raven vzw om, samen met de projectpartners, het “Samen L.O.S.”-project in te dienen. Het project bouwt daarmee voort op een aantal vroegere projecten die Wilde Raven rond leesbevordering in samenwerking met bibliotheken en/of docAtlas (zie C. Partners en samenwerking) heeft uitgevoerd, waarbij boekenpakketten werden samengesteld aangevuld met lesmateriaal voor leerkrachten. De directeur van de bevraagde school gaf aan dat de inschrijving van haar school in het “Samen L.O.S.”-project door één van de betrokken pedagogisch begeleiders is gebeurd, naar aanleiding van een vraag die ze aan de begeleidingsdienst had gesteld, m.n. rond het monitoren van lezen en het meten van het effect van leesacties op school. Deze onverwachte inschrijving en de concrete praktische implicaties ervan (bv. verandering thema één van de reeds geplande pedagogische studiedagen) botste aanvankelijk op weerstand. Alle communicatie met de scholen voor aanvang van het traject liep via de PBD. Zowel de werving alsook de eerste afspraken werden via de PBD gemaakt. De informatie die wij van de PBD kregen was dat elke school vrij mocht kiezen om wel of niet aan het project Samen LOS deel te nemen. Van een verplichte deelname werden wij niet op de hoogte gebracht. B. Doelstellingen Het Lezen op School-project “Samen L.O.S.” streefde in het eerste projectjaar vijf strategische doelstellingen na: (1) leerlingen toegang geven tot kwalitatief leesmateriaal, (2) het realiseren van een positief leesklimaat op scholen, (3) het coachen en inspireren van leerkrachten rond lezen, (4) het versterken van ouderbetrokkenheid rond lezen en (5) het oprichten van een netwerkgroep die de start kan vormen van een breed leesbevorderingsnetwerk in Antwerpen. Bij het realiseren van deze doelstellingen lag de nadruk op het basisonderwijs. In het tweede projectjaar verschoof de nadruk naar de eerste graad van het secundair onderwijs. Daarbij bleven enkel de eerste drie strategische doelstellingen uit het eerste projectjaar behouden. Daarnaast werden de trajecten die tijdens het eerste projectjaar in het basisonderwijs werden opgestart verder opgevolgd. Het project beoogde samenwerking met 5 tot 8 basisscholen in het eerste projectjaar en bijkomend met 3 tot 5 secundaire scholen in het tweede projectjaar. Doelstellingen 1,2 en 3 werden in elke school bereikt. Doelstelling 4: gezien de Coronacrisis was het moeilijk om ouderbetrokkenheid te genereren. Wat wel gebeurde was dat kleuterleerkrachten van een deelnemende basisschool verteltassen ontwikkelden om mee naar huis te geven. We zullen deze mits kleine aanpassing dupliceren en aan scholen die er gebruik van willen maken zullen uitdelen. Zo kan er toch nog aan ouderbetrokkenheid gewerkt worden en leren scholen van elkaar. Uit de afsluitende leesscans bleek dat ouderbetrokkenheid voor elke school een werkpunt in de toekomst is. Zie punt D: We hebben met 6 basisscholen samengewerkt gedurende 2 schooljaren. Initieel was ons plan om de basisscholen in het tweede projectjaar enkel vanop een afstand te begeleiden. Dit plan werd bijgestuurd omwille van doelen die in het eerste projectjaar niet gerealiseerd konden worden omwille van Corona. We begeleidden effectief nog 5 basisscholen in het tweede projectjaar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=