Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 64 Secundaire scholen: We werkten met 1 secundaire school samen. Met twee andere geïnteresseerde secundaire scholen besloten we om niet in zee te gaan omwille van de draagkracht van de scholen. Het doel was om lezen breed in zo veel mogelijk vakken te implementeren. De twee geïnteresseerde scholen konden enkel met de vakgroep Nederlands instappen. C. Partners en samenwerking Het project werd uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen Wilde Raven vzw, de Antwerpse bibliotheken, docAtlas (Provinciaal Documentatiecentrum Antwerpen), het Pedagogisch Team Stedelijk Onderwijs Antwerpen en De Schoolbrug vzw. Het project werd geleid door een halftijdse projectcoördinator en mee uitgevoerd door een halftijdse projectmedewerker, beide in dienst van Wilde Raven vzw. Daarnaast droegen ook een bibmedewerker (0,1 VTE), twee pedagogisch begeleiders (deeltijds – opdrachtpercentage onbekend) en een medewerker van De Schoolbrug (0,2VTE) bij aan de uitvoering van het project. Het project werd deels bekostigd via externe cofinanciering. De rol van docAtlas in het project is beperkt gebleven, omdat de deelnemende scholen het documentatiecentrum alle al kenden. Er werden bijvoorbeeld geen rondleidingen georganiseerd. DocAtlas leverde daarom enkel thematische suggestielijsten met boeken aan en nam deel aan de bijeenkomsten van het projectteam. Het Pedagogisch Team Stedelijk Onderwijs Antwerpen was, als pedagogische begeleidingsdienst, verantwoordelijk voor het didactische luik van het project. Zij voerden parallel met “Samen L.O.S.” het “Van leeswinst naar leerwinst”-project uit, waarin zij een 20-tal scholen begeleidden bij het implementeren van de LIST-methodiek. Zes van deze scholen namen ook deel aan het “Samen L.O.S.”-project, waarbij de professionalisering en begeleiding rond LIST (zie verder) volledig of gedeeltelijk begroot werd op het “Van leeswinst naar leerwinst”-project. De bijdrage van De Schoolbrug kaderde voornamelijk in hun taalbevorderingsproject Boekenkaravaan, waarbij onder meer ingezet wordt op voorlezen (o.m. door ouders) en bibliotheekbezoek voor kwetsbare kinderen in Antwerpen. Naast de officiële projectpartners was ook Iedereen Leest bij de uitvoering van dit project betrokken. Zij verleenden materiaal en advies, vnl. via hun deelname aan de overlegmomenten van het projectteam. De samenwerking tussen de partners is, volgens de projectmedewerkers van Wilde Raven, eerder organisch verlopen, waarbij partners om advies werden gevraagd wanneer daar de nood voor werd aangevoeld. Uit de dataverzameling komt het beeld van een eerder losse vorm van samenwerking naar voor, waarbij er weliswaar expliciet ruimte voor overleg en uitwisseling voorzien was, maar waarbij elke partner toch vooral op eigen terrein acties ondernam. De bibmedewerker was al snel niet meer van de partij omwille van burn-out; de rol werd overgenomen door de districtsbibliotheken die wij aanspraken en aanzetten om (terug) een samenwerking met de deelnemende scholen op poten te zetten. Doc Atlas: 1 school ontving een rondleiding + samenstelling van een koffer voor op school 5 scholen ontvingen een vorming door Marleen Peters – rijk taalaanbod bij anderstalige kleuters. Schoolbrug – samenwerking was veel minder dan verwacht. D. Geplande en uitgevoerde acties Projectjaar 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=