Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 65 In het eerste projectjaar name zes basisscholen deel aan het “Samen L.O.S.”-project. Er werden door de medewerkers van Witte Raven twee thematische boekenkastjes (oorspronkelijk koffers) ontworpen met daarin een gevarieerd boekenaanbod met bijbehorende lessuggesties en educatief materiaal (bv. verteldobbelsteen). Een eerste boekenkastje draaide rond het thema wonen & familie, een tweede rond het thema natuur. De lessuggesties werden deels uit externe bronnen gehaald (bv. suggesties bij boeken Kinderjeugdjury). Normaal gezien kregen alle scholen de beide boekenkastjes aangeboden in de loop van het eerste projectjaar, maar in enkele scholen werd het tweede kastje pas in het tweede projectjaar aangeleverd. De deelnemende scholen werden door de medewerkers van Witte Raven ondersteund om hun klasbibliotheken te evalueren. Er werd een kijkwijzer ontwikkeld, waarmee scholen hun collecties aan een kritische blik konden onderwerpen. De projectmedewerkers ontwierpen ook een leesdagboekje waarmee leerlingen kunnen bijhouden welke boeken ze gelezen hebben, wat ze daarvan vonden en welke boeken ze in de toekomst zouden willen lezen. Het boekje wordt ook gezien als een monitoringstool voor de leerkracht. Ook kregen alle scholen een Kamishibaipakket aangeboden met ook daarin bijbehorende suggesties om de verhalen in de klas in te zetten. Er waren voor alle scholen bezoeken aan de plaatselijke openbare bibliotheek voorzien, met aanvullend een evaluatie van de bestaande samenwerking tussen bib en school en een bezoek van de bibliotheekmedewerker aan de school. Deze wederzijdse bezoeken hebben echter niet kunnen plaatsvinden omwille van de geldende coronamaatregelen. Op elke deelnemende school werd een kernteam samengesteld met daarin een directeur of beleidsondersteuner, een afvaardiging van leerkrachten en de zorgcoördinator. Dit kernteam werd door de projectmedewerkers van Witte Raven begeleid in het opmaken van een leesbeleid. Daarbij werd vertrokken van een beginsituatieanalyse (leesfoto of Leesscan), waarna er op basis van geïdentificeerde noden en prioriteiten vraaggestuurd werd verdergewerkt. In de projectaanvraag werd vermeld dat er in dit werken aan een schoolbeleid nadruk zou liggen op de synergie tussen de taalverwerving Nederlands en de taalontwikkeling van de thuistalen. Het is onduidelijk in welke mate dit ook gebeurd is. In de zes deelnemende scholen leidde het kernteam ook de implementatie van de LIST-methodiek in hun school in goede banen, vooral met ondersteuning van de stedelijke pedagogische begeleidingsdienst. Het is onduidelijk of er in dit verband vanuit het “Samen L.O.S.”-project extra acties zijn ondernomen bovenop het aanbod vanuit het “Van leeswinst naar leerwinst”-project (zie C. Partners en samenwerking). Wel bleek uit het onderzoek dat er naar synergie gezocht werd tussen professionaliseringsinitiatieven in kader van beide projecten (bv. pedagogische studiedag met inhouden rond LIST, maar ook met inbreng vanuit Wilde Raven) De projectmedewerkers van Wilde Raven verzorgden op de deelnemende scholen die dat wensten een pedagogische studiedag rond de leescirkel van Chambers en coachten leerkrachten op vlak van boekgesprekken en boekenbabbels (onduidelijk voor de lkr. wat verschil is) en op vlak van vakoverschrijdend gebruik van literatuur. Wilde Raven niet Witte Raven We ontwikkelden twee reeksen boekenkastjes: elke graad én de kleuters ontvingen telkens een apart kastje met andere boeken en lesmap. De lessuggesties werden voornamelijk zelf samengesteld, er werd wel af en toe een suggestie uit een externe bron toegevoegd. De verhouding zelf samengestelde lessuggesties en extern is: 95% zelf samengesteld / 5% extern; Alle kastjes werden in het eerste projectjaar afgeleverd. Vorming en kamishibaipakket, de vorming voor het hele leerkrachtenteam was een voorwaarde om het pakket te ontvangen. Dit werd in het tweede jaar aangepakt (3verschillende manieren) 1) Boekensnuffel (kennismaking met boekenaanbod) met kennismaking bib = 1 school 2) Boekensnuffel op school met of zonder bezoek bibmedewerker 3) Algemeen aanhalen van verwaterde contacten. Resulteerde bijvoorbeeld in een samenwerking Leeskracht traject, frequentere bib-bezoeken… Samen werken ped. studiedagen én aandacht voor boekenaanbod in de kastjes dat ook binnen LIST-methodiek gebruikt kan worden. Leesbeleid: de scholen ontvingen een template van PBD dat ze invulden. Er werd door de medewerkers van WR vooral naar aandacht boekenaanbod, budget boekenaanbod, leesplezier, en een duidelijke visie op taal en lezen gekeken

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=