Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 66 Eén van de deelnemende scholen heeft een traject rond ouderparticipatie gelopen met De Schoolbrug (Boekenkaravaan). Tijdens dit traject werd de deelname van ouders evenwel sterk bemoeilijkt omdat ouders omwille van de covidbeperkingen geen toegang kregen tot de school. Op het einde van het eerste projectjaar (mei 2021) werd een online bijeenkomst met de zes deelnemende scholen georganiseerd. Daaraan namen de kernteams, maar voor sommige scholen ook een meer uitgebreide delegatie van leerkrachten deel. Doel van deze bijeenkomst was om ervaringen uit te wisselen en het eerste projectjaar te evalueren. Projectjaar 2 In het tweede projectjaar werd er verder gewerkt met de zes basisscholen uit het eerste projectjaar. Daarbij werden in eerste instantie een reeks uitgestelde activiteiten uit het eerste projectjaar alsnog uitgevoerd. Verder stelden zich twee scholen kandidaat voor het traject rond ouderparticipatie en werd er vooral vraaggestuurd gewerkt. Wat dat laatste betreft, is het evenwel onduidelijk wat er precies in kader van het project is ondernomen. Aanvullend kwam in het tweede projectjaar één school voor secundair onderwijs aan boord. In deze school was al in mei 2021 een leesfoto afgenomen, waarna de projectmedewerkers van Wilde Raven de school op maat begeleidde. Ook hier werd er gestreefd naar de oprichting van een kernteam binnen de school. Het projectvoorstel omvatte verder volgend aanbod voor dit tweede projectjaar: - Aanlevering van een pakket nieuwe boeken, afgestemd op de noden van de doelgroep. - Workshop voor leerkrachten rond taalstimulerende activiteiten met dit boekenaanbod. - Bibliotheek en scholen brengen huidige samenwerkingen in kaart, evalueren en sturen bij waar nodig. - Scholen worden gestimuleerd tot samenwerking met basisscholen in de buurt. Leerkrachten krijgen workshops rond Kangoeroevoorlezen (tooltas ontwikkeld door De Schoolbrug). - Uitbouwen van leesclubs: externe vrijwilligers die een uurtje per week op school met één of twee leerlingen samen lezen. - Scholen en hun leerkrachten krijgen vorming op maat rond het actuele jeugdboekenaanbod en rond het organiseren van leesbevorderende activiteiten in verschillende vakken. We werkten verder met 5 basisscholen. Boekenkaravaan: De twee geïnteresseerde scholen hadden allebei al een ander traject lopen bij de Schoolbrug. Hierdoor besliste de Boekenkaravaan zelf om er niet nog een extra traject ouderbetrokkenheid aan te koppelen. De scholen hadden wel een kennismakingsgesprek en ontvingen extra informatie. En er wordt in de toekomst gekeken of na afloop van de vorige trajecten een traject ouderbetrokkenheid opgestart kan worden. Leesclubs zijn er al in de middelbare school waar we mee samenwerkten. We wilden dit in de andere scholen implementeren. De school ontving ook een vorming Close Reading voor geïnteresseerde leerkrachten. De samenwerking met de bibliotheek is nog een werkpuntje voor de komende schooljaren, enkele leerkrachten gaan al naar de bib en hebben een fijne samenwerking, anderen maken er nog geen gebruik van. Er gebeurt al heel veel rond “lezen” op de Spectrumschool. Het doel is nu dit te bundelen in een leesbeleidsplan/leeslijn en te zorgen voor een schoolbrede aanpak i.p.v. allerlei losse initiatieven waarvan collega’s niet altijd op de hoogte zijn… E. Monitoring en evaluatie Tijdens het eerste projectjaar is het projectteam drie keer bij elkaar gekomen, m.n. tijdens een startoverleg in september 2020 en tussentijdse overlegmomenten in januari en juni 2021. Het startoverleg was vooral een kennismaking tussen de

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=