Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 67 partners. Tussen de projectteamvergaderingen door was er intensiever contact tussen Wilde Raven en de pedagogische begeleidingsdienst in functie van het LIST-traject in de betrokken scholen. Deelnemende scholen werd gevraagd om de aangeleverde boekenkastjes en bijbehorend lesmateriaal te evalueren, zodat projectteam deze kon bijsturen ifv toekomstige inzet van het materiaal. Het is onduidelijk wat het resultaat van deze evaluatie was. Er is geen systematische gegevensverzameling geweest om zo duidelijk en objectief mogelijk zicht te krijgen op de effecten van het “Samen L.O.S.”-project. De projectmedewerkers worstelden met vraag hoe ze effecten van het project moesten monitoren (“Hoe meet je dat, leesmotivatie?”). Een zelfde vraag werd gesteld binnen enkele kernteams in de scholen. Daarnaast werd monitoring zeker tijdens het eerste projectjaar bemoeilijkt door het feit dat er weinig of geen fysieke schoolbezoeken mogelijk waren. Veel overleg en begeleiding moest via online meetings, via e-mail of telefonisch gebeuren en verliep via contacten met leden van de kernteams in de scholen (en niet met het brede leerkrachtenteam). Afname leesscan op het einde en tussenevaluatie na projectjaar 1 PBD gaf wel een zicht op vorderingen en werkpunten. Evaluatie boekenkasten: scholen maken er nog onvoldoende gebruik van en bekijken hoe ze de boeken en het spelmateriaal kunnen opnemen in de klasbib F. Mate van realisatie “Samen L.O.S.” is gestart op 1 september 2020 en geëindigd op het einde van schooljaar 2021-2022. Het beoogde aantal scholen voor secundair onderwijs werd in dit project niet behaald. Er meldden zich volgens de projectcoördinator, wel andere secundaire scholen aan, maar slechts met enkele leerkrachten (Nederlands) waardoor deelname aan het project niet zinvol/haalbaar werd geacht. Uit het interview met de projectcoördinator en de projectmedewerker van Wilde Raven blijkt dat covid-19 en de bijhorende maatregelen een grote impact op de uitvoering van het project gehad hebben. Zo zijn contacten met de deelnemende scholen in het eerste projectjaar grotendeels digitaal en telefonisch moeten verlopen, waarbij het contact vooral verliep tussen het projectteam en één of meerdere leden van het kernteam in de school. Projectmedewerkers hebben zo goed als geen rechtstreekse contacten met leerkrachten op school gehad. Ook lag de projectactiviteit in sommige (alle?) deelnemende scholen eerder op een laag pitje, bv. omwille van het feit dat veel leerkrachten in quarantaine moesten of scholen tijdelijk moesten sluiten. Er zijn, nog volgens de coördinator, wel enkele dingen gebeurd, maar “er zijn ook zaken blijven liggen”. Projectactiviteit was vooral op een “lager pitje” omwille van het feit dat LIST al een groot engagement van de scholen vergde. Dit werd in projectjaar twee aangepakt. G. Ervaren effecten De projectmedewerkers van Wilde Raven ervaren dat dankzij het project veel leerkrachten in de deelnemende scholen een bredere kijk op het boekenaanbod op school hebben gekregen en bewuster omgaan met hun aanpak rond lezen. Verder geven ze aan dat ze vermoeden dat de effecten van het project nogal verschillend zijn tussen de deelnemende scholen, omdat sommige scholen al heel wat ervaring rond leesbevordering hadden, terwijl anderen bijna van nul moesten beginnen. Het is moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen over het effect van dit Lezen op School-project op uitkomsten bij leerlingen: evidentie hiervoor is hoogstens anekdotisch (bv. via feedback van individuele leerkrachten) en indirect (leerlingen zelf werden niet bevraagd).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=