Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 68 De directeur van de bevraagde school geeft aan dat ze weliswaar zeer tevreden is over het aanbod vanuit het “Samen L.O.S.”-project, maar dat het aanbod onvoldoende overeenkwam met de noden van de school. Het project zette in op zaken waar de school in het verleden al werk van had gemaakt, waardoor het netto effect van het project wat beperkt bleef. Ook werkte de school in het verleden al met verschillende partners uit het project samen (bibliotheek, Boekenkaravaan / De Schoolbrug). Ook de begeleiding door de pedagogische begeleidingsdienst bood volgens de directeur geen antwoord op de initiële hulpvraag rond monitoring en evaluatie. De bevraagde leerkracht geeft aan dat ze vindt dat deelname aan het project voor meer stroomlijning in en afstemming tussen de aanpakken van de verschillende klassen en leerkrachten heeft gezorgd. Er wed inderdaad al aan sommigen zaken gewerkt, maar er was nog een lange weg te gaan. Netto effect beperkt? De afsluitende leesscan toonde toch een mooie vooruitgang. Specifieke vragen, behalve bevraging klas- en schoolbib, kregen we niet van deze school ondanks dit regelmatig tijdens contactmomenten te vermelden . H. Aandachtspunten en randvoorwaarden - De projectcoördinator en -medewerker gaven aan dat het nodig is dat er op schoolniveau geïnvesteerd wordt in de aankoop van boeken. Wanneer dit niet gebeurt en leerkrachten hun klasbib vullen met zelf aangekochte boeken, dan verhuist deze klasbib met de leerkracht mee wanneer die de school verlaat. - Gedragenheid en enthousiasme binnen schoolteam zijn volgens de geïnterviewde projectmedewerkers erg belangrijk. - Scholen moeten over voldoende budget beschikken (of voldoende budget voorzien) om regelmatig nieuwe boeken aan te kunnen kopen. - Leerkrachten hebben tijd nodig om intensief met leesbevordering bezig te kunnen zijn en concrete acties kwaliteitsvol te kunnen voorbereiden. Lezen op School-projecten maken zaken mogelijk (o.m. via ter beschikking stellen van budget, expertise en begeleiding) die scholen op zichzelf niet kunnen realiseren. - Aanwezigheid van een boekenjuf/meester. - In stedelijke context is het volgens projectmedewerkers van Wilde Raven moeilijker voor de bibliotheken om intensief met scholen samen te werken, omdat zij veel meer scholen moeten bedienen. Het verdwijnen van de wijkbibliotheken heeft volgens hen daar een versterkende rol in gespeeld. - Belangrijke rol van kernteam in scholen dat zich achter leesbeleid en leesacties zet. Daarbinnen “een trekker”. - Mate waarin van nieuwe leerkrachten verwacht wordt dat ze leesbeleid van school mee uitvoeren en mate waarin kernteam opvolgt dat in leesbeleidsplan vastgelegde acties ook werkelijk uitgevoerd worden is belangrijk. - De directeur van de bevraagde school geeft aan dat het belangrijk is om te vertrekken van gedeeld gevoel van noodzaak in het leerkrachtenteam. - In de school zichtbare eindresultaten verhogen de kans dat er op langere termijn zaken blijvend veranderen of aandacht blijven krijgen. Extra puntje: Blijvend kernteam of Boekenjuf/boekenmeester die blijvend een boekentaak heeft op school. Werken rond leesbevordering en leesmotivatie is niet enkel een aandachtspunt gedurende een bepaalde periode maar moet elk jaar opnieuw aandacht krijgen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=