Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 58 PROJECT 06. Meer Leeskracht (AVSG) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator – d.d. 27 augustus 2021 Bron tekst italic: interviews met leerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinator en directeur – d.d. 24 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator Er werden geen aanvullingen ontvangen. A. Aanleiding OVSG had vóór “Meer Leeskracht” al een jarenlange traditie van acties om de leesvaardigheid van de leerlingen in hun scholen te verbeteren. Zo zijn heel wat OVSG-medewerkers getraind in het implementeren van de wetenschappelijk onderbouwde leesprogramma’s LIST en DENK! op scholen. OVSG is ook één van de nascholingsorganisaties die geselecteerd werden in kader van het prioritaire nascholingsprogramma begrijpend lezen van de Vlaamse overheid (“Leerkracht – Leeskracht”; schooljaren 2020-2021 en 2021-2022). De “Lezen op School”-oproep bood volgens de projectcoördinator een kans om met een aantal scholen een diepgaand en innovatief traject rond leesonderwijs te lopen, voortbouwend op de expertise die binnen de organisatie al bestond. De tegenvallende leesresultaten van de Vlaamse leerlingen in recente internationaal vergelijkende studies vormden ook een motivatie om te blijven inzetten op goed leesonderwijs. Ook voor de bevraagde school waren tanende leesresultaten bij hun leerlingen een belangrijke motivatie om aan het project deel te nemen. B. Doelstellingen De strategische doelstellingen voor “Meer Leeskracht” werden letterlijk overgenomen uit de projectoproep “Lezen op School”: (1) zorgen voor kwaliteitsvolle leesomgevingen en leesstimulerende activiteiten op school, (2) een bijdrage leveren aan de succesvolle schoolloopbanen van leerlingen, (3) enthousiasme, kennis en waardering voor het Nederlands verhogen en (4) kennisdeling tussen de partners. C. Partners en samenwerking Het project “Meer Leeskracht” werd geïnitieerd en uitgevoerd door het Advies- en Vormingscentrum voor Steden en Gemeenten (AVSG), in samenwerking met prof. Thoni Houtveen (Hogeschool Utrecht), de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO) en boekensite.gent, een Gentse website rond lezen. Daarnaast waren ook de plaatselijke bibliotheken die in de buurt liggen van de deelnemende scholen betrokken bij de uitvoering van het project. Er was in het projectvoorstel een structurele samenwerking voorzien met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, maar deze heeft niet kunnen plaatsvinden omdat er minder projectmiddelen werden toegekend dan in de projectaanvraag vooropgesteld. Prof. Houtveen is de auteur van het in dit project centraal staande leesprogramma LIST (zie verder) en leverde daarnaast de nodige inhoudelijke en wetenschappelijke expertise via het geven van vormingen en deelnemen aan de vergaderingen van de projectgroep (zie verder). De beheerder van boekensite.gent beheert en voedt de in kader van dit project opgerichte Facebookpagina Leerkracht-Leeskracht, die leraren en scholen voorziet van goed leesmateriaal. Hij voorzag de projectmedewerkers ook regelmatig van nieuwe boeken, zodat zij deze in hun activiteiten konden verwerken. De

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=