Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 57 • Corona heeft een duidelijke impact gehad op de uitvoering van het project. Zo konden heel wat fysieke schoolbezoeken/-gesprekken tijdens het eerste projectjaar niet of enkel in digitale versie plaatsvinden. • Belang van een sterke projectcoördinator en projectmedewerker. In dit project kregen zij eerder een faciliterende, groepsvormende, begeleidende rol dan de rol van inhoudelijk expert. Deze laatste rol werd door externen ingevuld. Het belang van de projectcoördinator bleek vooral te liggen in het voortdurend bewaken van de projectdoelstellingen en het nemen van organisatorische beslissingen in verband daarmee (zie bv. vervanging projectmedewerker, stopzetten partnerschap en inhoudelijke herorganisatie). • Waarde van netwerking en verbinding. Scholen, bibliotheken en andere partners hebben vaak niet voldoende zicht op elkaars werking, noden, enz. • Scholen worstelen met het financieren van het up-to-date houden en uitbreiden/verrijken van hun boekencollecties. “Zorg voor boeken in de school.” • Uit het gesprek met de projectcoördinator kan afgeleid worden dat in zekere zin op maat van scholen en bibliotheken werken (d.w.z. rekening houden met haalbaarheid, lokale omstandigheden, eigenheid, enz.) een sleutel tot succes zou kunnen zijn, evenwel zonder de gemeenschappelijke focus en taal en de inbreng van de nodige inhoudelijke expertise uit het oog te verliezen. Voorbeeld: scholen moesten met hun hele team het leesbad volgen, maar mochten keuze maken uit de labo’s. • Duidelijkheid over verwachtingen en rollen bepalen in belangrijke mate mee het succes, volgens de projectcoördinator. • Geef bibliotheken de middelen en mankracht om een goede samenwerking met scholen uit te bouwen. De school uit de case study bevestigt de uitdagingen die bestaan om de boekencollecties van scholen up-to-date en kwaliteitsvol te houden. Dit zelf financieren zorgt voor een hoge en recurrente kost, niet alleen voor de aankoop van boeken maar mogelijk ook voor het ontwikkelen en laten lopen van een werkbaar ontleningssysteem. De school ziet daarom meerwaarde in een scenario waarbij de bibliotheek boeken aankoopt die vervolgens in alle omliggende scholen kunnen gebruikt worden (m.i.v. ontleningssysteem). Dit vraagt evenwel een grote investering van de bibliotheek, een euvel dat evenwel kan verholpen worden via een jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de scholen. Ook de school benadrukt het belang van een sterke projectcoördinator/-medewerker: iemand die contacten legt, opvolgt, bijstuurt, bruggen bouwt en tracht te bewaken dat er op maat van de noden van de school wordt gewerkt. LeesBAD

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=