Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 56 scholen of leerkrachten en het projectaanbod. Het ging daarbij vooral om scholen die meer ontzorging hadden verwacht, terwijl het project uitdrukkelijk eigenaarschap bij de scholen legde. F. Mate van realisatie Zoals hierboven vermeld, werd de projectaanpak in de loop van de uitvoeringsperiode gewijzigd. Reden voor deze bijsturing was het verhogen van de kans om de projectdoelen te bereiken. Verder zijn er geen aanwijzingen dat belangrijke delen van de vooropgestelde projectaanpak niet zouden uitgevoerd zijn. G. Ervaren effecten Binnen het project werden er geen systematische bevraging van leerlingen, bibliotheekmedewerkers, leraren en andere schoolteamleden georganiseerd om zicht te krijgen op hoe deze betrokkenen het effect van het Lezen op School-project ervaren hebben. De projectcoördinator ziet belangrijke positieve effecten van het project in de samenwerking tussen de bibliotheken over de zeven gemeenten heen (bv. meer gestroomlijnde aanpak) en in de samenwerking tussen bibliotheken en scholen. Zo hebben scholen en bibliotheken nu open communicatielijnen met elkaar, beter zicht op elkaars werking en noden én beschikken ze over meer gemeenschappelijke taal als basis voor hun samenwerking (zie inhoudelijke vorming o.b.v. ‘De doorgaande leeslijn’). De school uit de case study heeft de deelname aan het LoS-project aangegrepen om een leesbeleidsplan op te stellen, vertrekkende van een overzicht van de zaken die op school al rond lezen gebeurden (de geïnterviewde leerkracht geeft aan dat alle leerkrachten bevraagd werden rond hun praktijken rond lezen in de klas). Hiermee willen ze de huidige leesaanpak meer structureren, m.i.v. de samenwerking met de bib. De school ervaart de uitwisseling van praktijken, tips en materialen met andere scholen als een belangrijke meerwaarde van het project. In de samenwerking met de projectcoördinatie worden het maatwerk (uitgaan van noden van school) en de praktijkgerichte ondersteuning (contacten leggen, praktische organisatie, enz.) sterk gewaardeerd. De school ziet een sterkere samenwerking met haar ouderraad, naar aanleiding van deelname van het project (bv. extra budget voor aankoop boeken). Dit ondanks het feit dat corona er voor heeft gezorgd dat de betrokkenheid van ouders bij leesinitiatieven op school sterk verminderde. De geïnterviewde leerkracht vermeldt het vernieuwde bibaanbod (maandelijks nieuwe boeken, aansluitend bij thema) als één van de belangrijkste zichtbare resultaten van het LoS-project. De aangeleverde boeken worden ingezet tijdens kwartierlezen. De leerkracht schat in dat ook in de andere klassen/graden van de school zo gewerkt wordt. Er is een continue kritische reflectie ingebouwd in de werking. Elk labo’s/bijeenkomst werd afgesloten met de vraag of er nog bemerkingen zijn, welk gevoel bij de huidige keuzes en stappen leeft. De projectmedewerker was ook heel alert bij kritische lichaamstaaltoegankelijk en kreeg vaak rechtstreekse informele feedback over deze of gene werkwijze. Helaas kon niet op elke suggestie worden ingegaan. H. Aandachtspunten en randvoorwaarden • De Lezen op School-projecten werden laattijdig goedgekeurd, waardoor o.m. de aanwerving van een projectmedewerker pas later dan wenselijk kon starten. De projectmedewerker kon op 20 oktober 2020 haar werkzaamheden aanvatten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=