Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 59 samenwerking met KOOGO kreeg vooral in het tweede projectjaar vorm, waarbij in deelnemende scholen samenwerkingen werden opgezet met ouderverenigingen om ook ouders enthousiast te krijgen rond lezen. Het project werd aangestuurd door een projectgroep, met daarin vertegenwoordigers van de verschillende projectpartners. Deze projectgroep was meteen ook de stuurgroep van het nascholingsproject “Leerkracht – Leeskracht”, omdat bij beide projecten dezelfde projectpartners én scholen betrokken waren en omdat beide projecten een complementaire focus hadden (nl. focus op kleuteronderwijs vs. focus op lager onderwijs). Er waren tweewekelijkse overlegmomenten ingepland, maar deze frequentie werd in de loop van het project verlaagd. Kennisdeling tussen de partners verliep grotendeels via deze overlegmomenten. D. Geplande en uitgevoerde acties In dit project zijn alle acties gericht op één van vier niveaus: (1) het niveau van de school en haar schoolleesbeleid, (2) het niveau van de interne leescoach die als inhoudelijk expert de vertaling van het schoolleesbeleid naar concrete acties op school ondersteunt, (3) het niveau van de individuele klasleraar en (4) het niveau van ouders en de bibliotheek. In elke school werd een leesteam opgericht, bestaande uit de directeur, de leescoach en één of meerdere leerkrachten. Daarnaast werd er door het projectteam een externe trajectbegeleider voorzien die scholen ondersteunde in het uitvoeren van de acties en in het realiseren van een sterk leesbeleid. Deze trajectbegeleider werd geflankeerd door de reguliere begeleiding van de deelnemende scholen. Voor de beide projectjaren werd een grotendeels identiek traject uitgewerkt met zes onderdelen. In het eerste projectjaar lag de nadruk op het voorbereidend leesonderwijs in de kleuterschool, in het tweede projectjaar verschoof de nadruk naar het aanvankelijk lezen in het eerste leerjaar. 1. Gezamenlijk startmoment voor alle leesteams (enkel in jaar 1) - Lezing door Thoni Houtveen rond leesbegrip, leesmotivatie en een motiverende leesomgeving + hoe schoolbreed werken aan begrijpende leesvaardigheid van kinderen - Leesteams vertalen inzichten uit de lezing naar hun eigen schoolcontext (via dialoogtafels) - Leesteams voeren gesprekken rond 8 posters die de noodzakelijke stappen in de duurzame implementatie van veranderingen op een school weergeven - Voorstelling van de (afname van de) Leesscan - Afsluitende activiteit rond de aspecten van leesmotivatie 2. Vijf individuele contactmomenten van de externe trajectbegeleiders met de leesteams van de scholen: - Opstartgesprek: duidelijk beeld van traject en engagement - Intakegesprek: maken van beginsituatieanalyse - Opvolggesprek: leesbeleidsdoelen stellen, prioriteiten leggen, leesacties formuleren, … - Voorbereidingsgesprek: voorbereiding van de tweede schoolteamsessie - Overgangsgesprek: stand van zaken rond uitvoering leesbeleidsplan + wat is er nodig om plan verder uit te voeren? 3. Twee vormingssessies voor het ganse schoolteam

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=