Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 53 De samenwerking met De Leesgevers werd naar het einde van het eerste projectjaar opgezegd. Volgens de projectcoördinator leverden zij een zeer zinvolle bijdrage als leescoach op individueel niveau voor de betrokken scholen, maar stonden zij het vormen van een overkoepelend netwerk tussen de leesankers en de overname van de rol als leescoach door de bibliotheken te sterk in de weg. Ook werd er in de samenwerking met de scholen te weinig aandacht besteed aan het uitbouwen van kwaliteitsvolle klasbibliotheken. De inbreng van en samenwerking met de andere externe partners werd door de projectcoördinator als zeer zinvol ervaren. De inbreng van de nodige expertise in het netwerk en de mogelijkheid om ideeën af te toetsen komen daarbij vooral naar voor als belangrijke opbrengsten van de samenwerking met deze partners. Eveneens volgens de projectcoördinator heeft het project de al vooraf bestaande contacten en samenwerking tussen de zeven bibliotheken stevig uitgebreid en versterkt. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen de bibliotheken en scholen. Daarbij bood het project aan leesankers de nodige tijd en ruimte om expertise uit te wisselen, elkaars praktijk te leren kennen en samen acties uit te werken. De school zocht samenwerking met het ABC-huis in functie van het vormgeven van de schoolbib als aangename leesplek. Deze samenwerking werd gefaciliteerd door de projectmedewerker. Samenwerking met Leesgevers werd, door de leesgevers halverwege het eerste schooljaar (eind maart 2021) opgezegd. D. Geplande en uitgevoerde acties • Leesankernetwerk (vertegenwoordigers uit bibliotheken, scholen en lokale besturen - 5 bijeenkomsten per schooljaar): uitwerking en aansturing LeesLABs, ervaringen en goede voorbeelden uitwisselen, input voor lokaal en interlokaal leesbevorderingsbeleid, gezamenlijke vorming rond leesplezier • LeesLAbs (2 gepland: LAB1 individueel vormings- en coachingstraject voor scholen rond leesplezier en leesbeleving – 7 sessies op school of in bibliotheek + LAB2 creëren van kwaliteitsvolle klascollecties – 5 sessies). Daarin belangrijke rol voor tandem leesanker school + leesanker bib. Leesgevers: oorspronkelijk methodiek Verhalenvinder gepland, maar niet uitgerold owv corona. In plaats daarvan: gestart van analyse van huidige aanpak leesbevordering in de scholen en individuele coachings- en verbeteringstrajecten. Na evaluatie werd samenwerking met Leesgevers stopgezet (zie C. Partners en samenwerking). Er werd ook meer ingezet op sterkere samenwerking binnen het netwerk, eerder dan op het uitbouwen en versterken van de tandems leesanker school + leesanker bib. Bijsturing van de werking tijdens laatste trimester eerste projectjaar: • A. Eerste stap = Leesbad. Daarin: kennismaking met bibliotheek + vorming obv ‘De doorgaande leeslijn’ (Stichting Lezen Nederland) en expertise Daniëlle Daniëls. Leesbad is voorwaarde voor scholen om te mogen instappen in één van de leesLABs. Moet voor gemeenschappelijke taal en focus zorgen. Ik zou niet “eerder dan” zetten. Naast het versterken van de tandem leesanker school + leesanker bib, werd ook meer ingezet op sterkere samenwerking binnen het netwerk gemeentegrens- en netoverstijgend. LeesBAD

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=