Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 52 PROJECT 05. LeesbelevingsLAB en LeesANKERnetwerk Kempen (CNEK/Stuifzand) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 13 september 2021 Bron tekst italic: interviews met zorgcoördinator en leerkracht – d.d. 15 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Dit project komt voort uit een bestaand cultureel samenwerkingsverband tussen 7 Kempense gemeenten: Cultuurnetwerk Kempen (CNEK), nu Stuifzand. Dalende leesprestaties, een dalende leesmotivatie en toegenomen regionale uitdagingen op vlak van taaldiversiteit en kansarmoede deden CNEK/Stuifzand besluiten tot het ondernemen van actie om leesbevordering en leesplezier te versterken. Uit het gesprek met één van de leerkrachten van de school uit de case study blijkt dat de dalende leesvaardigheid bij hun leerlingen een belangrijke aanleiding was voor deelname aan het project. B. Doelstellingen Dit Lezen op School-project heeft drie strategische doelstellingen: (1) leerkrachten en bibliotheekmedewerkers samen laten werken aan een prikkelend leesklimaat in de klas en een bloeiende leescultuur op school, (2) leerlingen in minstens 10 scholen meer en vooral met meer motivatie en plezier laten lezen en (3) het CNEK/Stuifzand en de daarin opgenomen bibliotheken ontwikkelen tot deskundige leesbevorderingspartners voor basisscholen. In het projectplan werden deze drie overkoepelende doelstellingen vertaald in 12 operationele doelstellingen die focussen op het versterken van de kennis en vaardigheden van de leesankers (zie C. Partners en samenwerking), het realiseren van kwalitatieve boekencollecties in de klassen van de deelnemende scholen, het realiseren van positieve uitkomsten bij de leerlingen (leesplezier, leesvaardigheid en zelfvertrouwen) en het versterken van de rol van het CNEK/Stuifzand als centrale speler in de realisatie van een beleid rond leesbevordering. Bij dit alles lag de nadruk op het lager onderwijs. Voor de school waren er twee belangrijke doelen binnen het project: de uitbouw van een kwaliteitsvolle schoolbib en het optimaliseren van de samenwerking met de lokale bibliotheek. In de samenwerking met de bibliotheek was het een belangrijk subdoel om kinderen de bib te leren kennen (context: grote afstand tussen school en bib). C. Partners en samenwerking In dit project wordt samengewerkt tussen de bibliotheken van de zeven gemeenten die deel uitmaken van het CNEK/Stuifzand, 14 basisscholen en een aantal externe experts en organisaties (De LeesGevers vzw, Daniëlle Daniëls, Iedereen Leest en experts achter Leeskracht, een Facebookgroep rond literatuur en leesbevordering opgezet door de Antwerpse bibliotheken). Sleutelpersonen binnen elk van de partnerorganisaties worden leesankers genoemd. Het project wordt geleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van het CNEK/Stuifzand, de scholen, de bibliotheken en Iedereen Leest. We organiseerde ook verschillende vormingen met externe experts zoals Pluizer, PXL, Ilona Plichart en Inge Umans. Daarnaast gingen we ook een samenwerking aan met het ABC huis. 15 basisscholen (i.p.v. 14) Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat de stuurgroep leidt, maar wel kritisch opgevolgd en geadviseerd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=