Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 54 • (1) Grondige kennismaking met de bibliotheek: welke collectie heeft de bib, wat is er nodig op school, welk aanbod heeft bib voor scholen, enz. • (2) Twee bibliotheekmedewerkers hebben webinar voorbereid en aangeboden waarin doorgaande leeslijn werd voorgesteld. Daarin drie componenten: krachtige leesomgeving, helpende volwassenen en rijke boekencollectie. • Vijf LeesLABs (i.p.v. de geplande twee): labo bibbezoek, labo schoolbib, labo boekenmatch, labo boekencollectie en labo fysieke leesomgeving. Scholen kiezen vrij uit deelname aan één of meerdere labo’s, aansluitend bij o.m. nood en haalbaarheid. Doel van labo’s = elkaars noden leren kennen, concrete praktijken uitwisselen, ontwerpen en uittesten • LAB Bibbezoek = bibliotheekbezoeken door scholen vormgeven, bv. wat betreft frequentie, duur, activiteiten ter plaatse, enz. Onder de uitgeteste aanpakken: bibliotheekbezoek met focus op leren kennen van uitleensysteem en boekengenres, oudercontacten in de bibliotheek • LAB Schoolbib = hoe kan kwaliteitsvolle boekencollectie op school worden gerealiseerd? Onder de uitgeteste aanpakken: bib en individuele analyseren samen boekencollectie op school (wat heeft school, wat moet er aangekocht worden en wat kan bib leveren?), bib en verschillende scholen analyseren samen boekenaanbod per graad in de deelnemende scholen; maandelijkse boekenkoffers, thematische boekenkoffers, leeszaal op school, klasbib of schoolbib, leerkracht en leerlingen kiezen enkele keren per jaar boeken in de bib voor hun klas (Leeskracht). Bovendien heeft elke school een boekencheque van €500 mogen besteden om hun collectie aan te vullen. • LAB Boekenmatch = scholen stimuleren om kinderen hun leesvoorkeuren te laten ontdekken + de leesvoorkeuren van hun leerlingen te leren kennen. Onder de uitgeteste methodieken: ‘willen-weten-blad’, juiste vragen leren stellen aan leerlingen (i.s.m. Goedele Van De Wyer), vijf-vinger-test. • LAB Boekencollectie = zoeken naar optimale manier om biblioteekcollecties samen te stellen met o.m. aandacht voor aankoopbeleid (bv. pro’s en contra’s van wisselcollecties, vernieuwingsbeleid), benodigde expertise, enz. • LAB Fysieke leesomgeving = aankleding van fysieke leesplekken in de bibliotheek én op scholen. Zo werd binnen het project geld voorzien om bibmeubels te ontwerpen en maken voor klassen uit de deelnemende scholen. Er werden ook 2 SuperLAB-bijeenkomsten georganiseerd waarbij er uitwisseling werd mogelijk gemaakt over de vijf LAB’s heen. Het projectvoorstel vermeldt expliciet aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. In de gesprekken met de verschillende betrokkenen kwam deze specifieke focus evenwel nergens duidelijk naar voor. In het gesprek met de leerkracht geeft zij aan dat de zorgcoördinator en de directie aan de LAB-bijeenkomsten deelnamen en dat zij als leerkracht weinig zicht heeft op de inhoud van en de activiteiten binnen deze LABs. De leerkracht roept daarbij de recente start van de LABs in als mogelijke verzachtende omstandigheid. Wel geeft ze aan dat de leerkrachten en leerlingen van de school werden bevraagd rond de invulling van de toekomstige schoolbib, een activiteit in kader van het LAB Schoolbib. De samenwerking met de lokale bibliotheek wordt daarbij expliciet vermeld. Elk labo heeft zijn eigen actieplan en doelen. Wat er tijdens de labo’s gebeurd is: elkaar leren kennen, concrete praktijken uitwisselen, ontwerpen en uittesten. Dit in funcite van het behalen van de opgestelde doelen per labo. Labo’s stap (B) => LeesBAD was stap A, dit is stap B LAB = Labo Oudercontacten niet zozeer, wel ouderbetrokkenheid Goedele Vermaelen (niet Van De Wyer) Labo boekencollectie: De collectie op school stond uiteindelijk meer centraal in dit labo omdat er meer leraren in het labo zaten dan bibmedewerkers. Labo leesomgeving was aanvankelijk bedoeld voor school (klas en generieke leesplek), bib en thuis, maar kreeg de facto focus op bib en school (klas en generiek). Tijdens het SuperLAB was er uitwisseling mogelijk tussen de labo’s. Daarnaast zorgde we voor een leuk programma met auteurslezingen en workshops. Over kwetsbare gezinnen: Vanwege corona hebben we het luik ‘thuis’ moeten lossen. Scholen erbij houden was al een uitdaging. Wel is er een vorming geweest rond moeilijke lezers en is er aandacht geweest rond diversiteit in boeken bij de vorming van Pluizer en het LeesBAD van Daniëlle Daniëls, Daniëlle had ook aandacht voor “zorgen voor kinderen met boeken”. Bij de aanpak van de schoolbib is in het uittekenen van de afspraken en voorwaarden tussen school en bib zeer sterk rekening gehouden met kwestbare gezinnen. Boetevrije collectie, collectie die mee naar huis mag (moet!) om de

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=