Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 43 De Horizon vzw werkte 5 verhaaldozen die geschonken werden aan de deelnemende bibliotheken en uitgeleend werden door alle scholen. De verhaaldozen bevatten elk een kamishibaiverhaal met bijhorende lees- en taalspelletjes. Ze werden uitgewerkt volgens de sleutels van de VLOR. E. Monitoring en evaluatie Op niveau van het project: De expertengroep die het project opvolgt (zie C. Partners en samenwerking) kijkt op basis van resultaten naar lacunes in het aanbod in de regio en gaat na welke doelgroepen ondanks inspanningen moeilijker bereikt worden. Ze volgt ook op hoe acties binnen en buiten scholen elkaar kunnen versterken. Op niveau van de scholen: Door het afnemen van de Leesscan kreeg men zicht op de beginsituatie van de school. Waar scoort de school al hoog op en waar liggen de groeikansen? Eens een school tijdens de experimenteerfase manieren vond om aan de minder sterke punten te werken, werd nagedacht over verankering van deze activiteiten. Als het nog niet of onvoldoende resultaat gaf, werd besproken wat het team kon ondernemen. Op niveau van de leerlingen: De vooruitgang van het leesniveau van de kinderen die deelnemen aan de leesklassen (zie D. Geplande en uitgevoerde acties) wordt nauw opgevolgd door De Horizon vzw die de resultaten van de leestesten bij de zorgcoördinator opvraagt en in kaart brengt. De kinderen worden getest bij aanvang, na vijf maanden en op het einde van het jaar. De Horizon vzw bespreekt de nieuwe leesniveaus van de kinderen van de leesklasjes en bespreekt samen met de zorgcoördinator en de leesleerkracht de vooruitgang van de kinderen. De school die geselecteerd werd als case-study gebruikt de AVI-toetsen om zicht te krijgen op het technisch leesniveau, maar verplicht de kinderen niet om op hun niveau te lezen. De leerlingen mogen lezen wat ze willen lezen, zelfs al is het soms wat moeilijk. De leesniveaus worden enkel gebruikt in overleg met het schoolteam. Ouders krijgen enkel het niveau van hun kind te horen als ze er expliciet om vragen. Vanuit het project zijn een aantal kijkwijzers aangeboden die de directie gebruikte om een schooleigen evaluatie-instrument voor het leesonderwijs te ontwikkelen. Dit zal worden ingezet bij de keuze van een nieuwe taalmethode. De juf die werd geïnterviewd vindt het moeilijk om zaken zoals leesgedrag, leesmotivatie en leesinteresse te monitoren. In tegenstelling tot technisch lezen en begrijpend lezen kent ze voor deze aspecten geen gepast instrument. Ook tijdens het laatste kernteamoverleg hebben veel scholen de leesscan van aan het begin van het traject er opnieuw bijgenomen en hebben ze gereflecteerd op veranderingen. Een aantal scholen gaan de leesscan ook opnieuw afnemen. F. Mate van realisatie Op het moment dat het interview plaatsvond – bij aanvang van projectjaar 2 – gaven de projectcoördinatoren aan dat ze naar hun gevoel op schema zaten. Alle acties die gepland waren voor het eerste projectjaar konden doorgaan, hetzij soms in een andere vorm omwille van corona. Er was voldoende tijd en ruimte voorzien zodat scholen bij wie het tempo lager lag toch de stappen konden zetten. Op het einde van projectjaar 2 merken we dat niet alles is doorgegaan zoals gepland, bv. de coaching is in een paar scholen niet doorgegaan. We hebben dat vaak wel opgelost door andere vormen van ondersteuning te bieden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=