Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 42 - Elke school richt een kernteam op met minstens vier leden met elk een verschillende rol (vb. zorgleerkracht, leraar lager onderwijs, kleuterjuf, …). Met dit kernteam worden de verschillende acties doorheen het jaar voorbereid en er volgt ook telkens een reflectie. - Onder begeleiding van een projectmedewerker nemen de scholen de Leesscan af. Aan de hand van de resultaten wordt een traject uitgestippeld per school. Dit traject wordt besproken met het schoolteam. - Pedagogische studiedag in elke school rond kwaliteitsvolle leesomgeving. - De kernteams volgen bij CTO de opleiding “Op weg naar een gedragen leesbeleid op school”. - Tijdens een aantal personeelsvergaderingen werkt het schoolteam rond leesvisie en leesonderwijs. De input komt van CTO en de leerkrachten gaan met hun eigen leespraktijk aan de slag. - De Horizon vzw en CTO bieden in dit projectjaar workshops voor leerkrachten aan: o Stimulerende leesactiviteiten vormgeven en de klas als prikkelende leesomgeving (De Horizon vzw) o Naar een effectieve leesdidactiek in het lager onderwijs (CTO) o Eén en al oor: krachtig begrijpend-luisteronderwijs in de kleuterschool (CTO) - De leerkrachten gaan met de input van de workshops aan de slag tijdens de experimenteerfases. - Een medewerker van het CTO komt op de school voor coaching. - Er bestaat de mogelijkheid om extra coaching aan te vragen. Naast het CTO kan ook de bibliotheekmedewerker of de medewerker van De Horizon vzw een kijkje op de klasvloer komen nemen. In de planning voor het eerste jaar stond ook de opstart van leesklassen onder begeleiding van De Horizon vzw op het programma: 20 à 30 leerlingen per school komen twee keer per week samen om met een vaste leerkracht te werken aan leesvaardigheid, leesplezier en spelletjes om de woordenschat uit te breiden. De leerkrachten kunnen bij De Horizon vzw een vorming volgen om concreet aan de slag te gaan met leerlingen met leesmoeilijkheden. Deze activiteit ging omwille van corona niet door in projectjaar 1. Projectjaar 2: Verschillende acties zoals de personeelsvergaderingen, pedagogische studiedagen en de coaching worden herhaald in projectjaar 2. Aanvullend: - Schooloverstijgende tweedaagse voor kernteams - De netwerkdag “Onze school als kwaliteitsvolle leesomgeving” De geïnterviewden tijdens het schoolbezoek waren allen heel positief over de workshops die De Horizon vzw gaf, aangezien zij met concrete activiteiten kwamen. De theorie is belangrijk tot een bepaald niveau maar leerkrachten willen vooral concreet materiaal of inspiratie om mee aan de slag te gaan. Kernteams verschilden van school tot school, niet overal de voorgeschreven grootte of samenstelling (wel zoveel mogelijk, maar niet overal 4 leden met verschillende rol). Experimenteerfase en coaching niet op elke school doorgegaan tijdens dat eerste projectjaar door coronamaatregelen (ondersteuning op andere manieren ingezet op afstand, door bv. extra kernteamoverlegjes). De Horizon vzw contacteert alle bibliotheken individueel, organiseert een aantal overlegmomenten met alle bibliotheken samen en betrekt de bibliotheken bij de workshop stimulerende leesactiviteiten. De leesklassen werden nog niet opgestart omwille van corona, maar de gesprekken met de leesteams en hun directies, en ook de vormingen voor het leerkrachtenteam vonden wel plaats. De Horizon vzw begeleidt verschillende pedagogische studiedagen en pv’s over diverse onderwerpen: uitgewerkte transfervoorbeelden voor de lessen rekenen, MO en Wo, diversiteit in kinder- en jeugdboeken, meertalige boeken, gedichtenwandelingen, gedichtenworkshops, woordenschat uitbreiden via kinderboeken, boekenhoeken, uitleensystemen, registratiesysteem voor klasbibs, leesmotivatie verhogen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=