Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 41 3) Enthousiasme, kennis van en waardering voor het Nederlands verhogen via het versterken van leesbeleid en leesmotivatie. 4) Betere afstemming en samenwerking van partners rond lezen (en later taalbeleid in het algemeen) in HalleVilvoorde. C. Partners en samenwerking Het initiële idee om dit LoS-project in te dienen komt van Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Aangezien dat platform geen rechtspersoonlijkheid heeft, is vzw De Rand de formele indiener van het project, waarbij aanvankelijk werd afgesproken dat Het Toekomstforum de informele coördinatie van het project zou opnemen. Door allerlei wijzigingen in de personeelssamenstelling van het Toekomstforum namen vzw De Rand en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) in de loop van het project de coördinatie over. Vzw De Rand is een organisatie die instaat voor taalstimulering in de Vlaamse rand. Waar ze voorheen voornamelijk ervaring hebben met taalpromotietrajecten in het vrijetijdsgebeuren, richten zij zich momenteel ook op onderwijs. Binnen dit project doet zij voornamelijk de praktischorganisatorische coördinatie, met o.a. de communicatie naar lokale besturen, het aansturen van de expertengroep en het opstellen van de financiële en inhoudelijke verslagen. Het CTO staat in voor de inhoudelijke opvolging van het project. Samen met een aantal experten werken vzw De Rand en CTO een aanpak uit op maat van Halle-Vilvoorde: - Het CTO van de KU Leuven: zij brengen expertise binnen in het project door middel van vormingen en trajecten taalontwikkeling en taalvaardigheidsonderwijs. Zij begeleiden scholen bij het maken van de leesscan. De begeleider volgt het traject samen met het kernteam op. - De Horizon vzw: deze vzw richt zich tot anderstalige of taalzwakke kinderen, kinderen met lees-en leerstoornissen en kansarme kinderen. De vzw heeft reeds vele jaren ervaringen met leesklassen en geeft vorming aan leerkrachten rond taalvaardigheid, leesvaardigheid en didactiek. Zij zijn in dit project tevens de trekker wat betreft de samenwerking met de bibliotheken. - De bibliotheken: zij zullen betrokken worden bij de vormingen die in scholen worden gegeven en ook het boekenaanbod zal in het kader van dit project worden bekeken. De lokale bibliotheek heeft in dit project verschillende opdrachten: het mee begeleiden van workshops en pedagogische studiedagen, ondersteuning van scholen bij het selecteren van boeken die aansluiten bij projecten en thema’s van wereldoriëntatie, teams inspireren op klasniveau en tenslotte scholen begeleiden bij het vormen van een leesbeleid. - Het Agentschap Integratie en Inburgering: het agentschap bewaakt of het aanbod ook voldoende geschikt is voor specifieke doelgroepen – zoals kinderen met een lagere sociaal-economische status – en buigen zich over ouderbetrokkenheid. Al deze partners zetel in de expertengroep die het project opvolgt. Aanvullende leden worden afgevaardigd vanuit de pedagogische begeleidingsdienst en de Provincie Vlaams-Brabant dienst Vlaams karakter. D. Geplande en uitgevoerde acties Projectjaar 1: - Digitale kick-off met elk team - Vlinderdag: Verzamelen van dromen en noden per school ( met ondersteuning van CTO, De Horizon vzw en een medewerker van de lokale bibliotheek)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=