Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 40 PROJECT 03. Lezen met klasse (vzw De Rand) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 26 september 2021 Bron tekst italic: interviews met directie, zorgcoördinator en leerkrachten – d.d. 25 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding De taalproblematiek is sterk aanwezig in de Vlaamse rand, met een groot aandeel leerlingen met thuistaal niet-Nederlands in heel wat scholen. Daarnaast is er een algemene bezorgdheid rond het Vlaams karakter van de regio. Vzw De Rand en Toekomstforum Halle-Vilvoorde (een forum waarin de lokale besturen van Halle-Vilvoorde zich verenigen) zien de nood aan een meer integrale aanpak wat betreft taalbeleid. Onderwijs in het bijzonder wordt aanzien als hefboom hiervoor. Vzw De Rand en Toekomstforum Halle-Vilvoorde grijpen dit project aan om te starten met een meer gecoördineerde aanpak van de taalproblematiek. De ondersteuning is nu teveel versnipperd, er wordt weinig tot geen verbinding gemaakt tussen projecten en domeinen. Er is nood aan een duurzaam kader van maatregelen waarbinnen acties rond taal beter gedijen. Vzw De Rand en Toekomstforum Halle-Vilvoorde willen de krachten bundelen en gemeente-overschrijdend samenwerken rond lezen op school. Dit Lezen op School-project (LoS) is een opstap om in de toekomst in Halle-Vilvoorde met verschillende partners rond taalbeleid te werken en aan een betere link met onderwijs en vrije tijd. De school die we in kader van de casestudy bezochten werkt al een tijd aan lezen. Zij doen dit vanuit dezelfde bezorgdheid als de initiatiefnemers. Ook op deze school heeft men een groot aandeel niet-Nederlandstalige leerlingen. De school zag dit project als een kans om nieuwe ideeën en inzichten op te doen. B. Doelstellingen Omdat scholen door de dalende leesprestaties erg zoekende zijn, wil men hen met dit project concrete handvatten aanbieden om van hun school een kwaliteitsvolle leesomgeving te maken. Voor het vormgeven van die handvatten baseert men zich op de verschillende aspecten die in het woord “kwaliteitsvol” vervat zitten, met name: - Een rijk, kwaliteitsvol en wisselend leesaanbod, dat de intrinsieke leesmotivatie van de leerlingen bevordert en waaraan geregeld stimulerende leesactiviteiten gekoppeld worden. - Een brede kijk op lezen die het belang van lezen de hele dag door impliceert: voorlezen, lezen om lessen in te leiden, lezen als kern van de les om informatie te verwerven, lezen om te ontspannen, lezen om een niet-talig doel te bereiken, ... - Een effectieve leesdidactiek als krachtige basis die niet alleen tijdens taallessen, maar tijdens alle leesactiviteiten ingezet wordt, zodat het leesbegrip van elk kind maximaal gestimuleerd wordt. Gedurende de twee projectjaren werkt men met 18 dezelfde basisscholen uit de regio Halle-Vilvoorde aan volgende strategische doelstellingen: 1) De creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen en het opzetten van leesstimulerende activiteiten voor schoolgaande kinderen uit het basisonderwijs, als onderdeel van een sterk taalbeleid op school en in samenspraak met de openbare bibliotheek (vormgeven van een leesbeleid in scholen). 2) Bijdragen tot een succesvolle schoolloopbaan (leesachterstand wegwerken).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=