Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 44 G. Ervaren effecten De projectcoördinatoren geven aan dat het na het eerste projectjaar nog te vroeg is om al effecten van het project te zien. Er beweegt veel in de scholen, maar zeker wat leerlingen betreft is het moeilijk om de effecten in kaart te brengen aangezien er geen begintoets is afgenomen. Pas wanneer het beleid echt vastgezet is, na een jaar of drie, zal het effect zichtbaar zijn. De groei van de taalvaardigheid van kinderen is dan een indirect gevolg van het maken van steeds betere didactische keuzes. De directeur en de zorgcoördinator gaven in het interview aan dat de pedagogische studiedagen vaak heel theoretisch waren. Aangezien ze als school al een tijd rond lezen werken, heeft het leesproject niet veel extra’s in gang gezet. De input was vaak weinig vernieuwend en bijna elke sessie voelde aan als een herhaling. Daarom werd niet zoveel teruggekoppeld aan het leerkrachtenteam. Toch haalde men een aantal concrete zaken uit het project. Naast het inzetten op begrijpend lezen heeft men ook ingezet op de creativiteit van leerlingen en hun muzische vaardigheden, wat resulteerde in een schoolfeest dat in het teken stond van poëzie. Ook het jaarthema handelde rond lezen. De taalvisie is onder impuls van het project aangepast aangezien lezen daar niet uitgesproken in was uitgewerkt. De leerkracht bij wie een les werd geobserveerd maakt onder impuls van het leesproject meer gebruik van coöperatieve werkvormen. Ook zij was enthousiast over de praktische tips die in de bepaalde workshops aan bod kwamen. De aandacht voor wat in de kleuterschool al gebeurt als voorbereiding op lezen haalde zij ook aan als een belangrijk gevolg van het leesproject. Uit de antwoorden van de online bevraging kwam naar voor dat het project ervoor zorgt dat de leerkrachten met een kritische blik kijken naar handleidingen en andere leesopdrachten. Effecten bevraagd tijdens laatste kernteam of online: effecten vooral op leerkrachtniveau: bewuster omgaan met taal en lezen, Ook beleidsniveau: kernteam! En PV’s anders inrichten > tandwieltje ‘krachtige leeromgeving voor leraren’ heeft ook echt wel gedraaid. Wat deze input van de school betreft, hebben we zelf een beetje het gevoel dat er twee trajecten door elkaar lopen. Deze school zat immers ook nog in een (CTO- )taalbeleidstraject en daarin zat heel wat overlap met LMK. Bovendien zijn ze binnen het taalbeleidstraject niet tot concretisering toegekomen, omdat ze binnen LMK al heel concreet aan de slag gingen en de school dus liever focuste op de ‘LMK-acties’. Dat de feedback over te theoretische sessies over de taalbeleidssessies gaat, kunnen we dus helemaal kaderen, maar we de LMK-sessies waren ons inziens wel altijd zeer concreet. H. Aandachtspunten en randvoorwaarden De projectcoördinatoren vermeldden volgende aandachtspunten en randvoorwaarden: - Maak het heel concreet voor de leerkrachten. Zij hebben vaak te weinig tijd om zelf activiteiten uit te werken en vragen materiaal of voorbeelden waar ze onmiddellijk mee aan de slag kunnen. - Stel het kernteam samen uit mensen die binnen de school een verschillende rol opnemen. Hierdoor heeft het kernteam voeling met het team en weet men wat het team haalbaar vindt. Dit is nodig om de motivatie hoog te houden. De aanwezigheid van de directie geeft het kernteam een mandaat. - Zorg voor lokale verankering. Werk met mensen uit de buurt van de school die expertise hebben met (lees)onderwijs. Spreek verschillende organisaties aan die elk vanuit een andere invalshoek naar lezen kijken. - Werk aan een goede verhouding tussen scholen en bibliotheken. In verschillende scholen die deelnamen zorgt de goede communicatie tussen hen en de lokale bibliotheek voor een vlotte samenwerking, maar in andere scholen kent men de bibliotheek, hun medewerkers en aanbod niet. - Sommige scholen hebben geen bibliotheek in de buurt en moeten zich met de bus of ouders verplaatsen. De afstand naar de bibliotheek speelt een rol. - Corona zorgde ervoor dat een aantal activiteiten wegvielen of zijn verplaatst. Leerkrachten hadden op het einde van het schooljaar geen mentale marge meer om ten volle aan het project deel te nemen. Daarnaast was het niet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=