Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 37 E. Monitoring en evaluatie Het “Lezen in actie!” project werd aangestuurd door een projectcoördinator, daarin bijgestaan door enkele projectmedewerkers. Het projectteam hield per school een document bij waarin de verschillende contactmomenten en acties werden gedocumenteerd. Daarnaast werd van alle scholen geregistreerd of ze aan de vormingssessies hebben deelgenomen of andere specifieke projectacties (bv. Leesscan) hebben uitgevoerd. Het projectteam heeft een online bevraging uitgevoerd bij de leraren van de deelnemende scholen om gegevens te verzamelen rond de leesmotivatie van hun leerlingen. De respons op deze bevraging was echter te laag om relevante en representatieve conclusies te kunnen trekken. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om evaluatiemomenten (bv. rond aangeleverde materialen, het aangeboden vormingstraject) te integreren in de vormingssessies. Dit gebeurde o.m. onder de vorm van focusgroepgesprekken op basis van een interviewleidraad en met ondersteuning van een Padlet. Daarbij werd o.m. bij leraren gevraagd naar voorbeelden van reacties van leerlingen, evenwel zonder dat leerlingen systematisch bevraagd werden. In het project werden twee projectmedewerkers betrokken voor het bao en een voor het so. De drie medewerkers kregen elk een bepaald percentage toebedeeld van de middelen uit het project. Zij waren de rechtstreekse contactpersonen voor de scholen en brachten ook de sessies. Als projectcoördinator heb ik hen vooral ondersteund bij het ontwikkelen van materialen (vanuit onze gekozen visie), bij het opmaken van presentaties, bij de contactmomenten met VCOV, bij intern overleg en ook geregeld bij contacten met scholen die specifieke vragen stelden, waar meer ondersteuning nodig was enz. F. Mate van realisatie Het project startte op 1 september 2020 en liep tot en met 31 augustus 2022. In de samenwerking is er in de loop van het project niets gewijzigd (geen partners bijgekomen of weggevallen). Ook moesten doelen in loop van het project niet worden bijgesteld. Oorspronkelijk zouden in het eerste projectjaar 25 scholen deelnemen, maar 2 scholen hebben bij de start van het project afgehaakt omwille van covid-19. Covid had bovendien als gevolg dat de contacten met scholen grotendeels digitaal moesten verlopen. Ook kreeg het project een kleinere toelage dan aangevraagd, waardoor er beslist is om met vier leeftijdsgroepen te werken ipv met de geplande vijf. In totaal hebben tijdens het eerste projectjaar ruim 130 leerkrachten van de deelnemende scholen toegang gevraagd (en gekregen) tot het materiaal dat door de projectmedewerkers via het digitale platform ter beschikking werd gesteld. De projectmedewerkers leverden cijfers aan over het aantal klassen dat de door hen ontworpen boekenarrangementen hebben opgevraagd en gebruikt. Het boekenarrangement voor de oudste leeftijdsgroep werd gebruikt door 30 klassen uit de 1ste graad van het secundair onderwijs en 19 klassen uit het 6de leerjaar van het lager onderwijs. Het arrangement voor de leeftijdsgroep 3de-4de-5de leerjaar werd gebruikt door 52 klassen. Met het arrangement voor de oudste kleuters en de 1ste graad LO werden 60 klassen bereikt en het arrangement voor de jongste kleuters werd in 36 klassen ingezet. Hiermee werden bijna 200 klassen bereikt, waardoor het aantal bereikte leerlingen aanzienlijk hoger ligt dan in het projectplan vooropgesteld (N=1200). De projectmedewerkers beschouwden de doelen voor het eerste projectjaar als bereikt, al gaven ze ook aan dat ze nog meer hadden willen inzetten op het realiseren van schoolbeleid(splannen) rond lezen. Ook een duidelijkere link met het taalbeleid leek hen wenselijk. Ondertussen kunnen we meedelen dat we het aantal leerlingen dat we wilden bereiken heel ruim overschreden

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=