Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 36 5. Scholen werden gestimuleerd om deel te nemen aan de Grote Voorleesdag van VCOV. In de sessies voor leraren en kernteams (zie hierboven) werd met hen bekeken hoe ze focus van activiteiten naar aanleiding van dit initiatief konden uitbreiden naar interactie over boeken. 6. In december 2020 werden open oudersessies georganiseerd (opnieuw per regio apart voor twee leeftijdsgroepen – zie hierboven). Deze sessies waren bestemd voor ouders en leraren met vragen over samenwerking met ouders. Kwamen in deze sessie aan bod: - Getuigenissen Grote Voorleesdag - Vorming over goede samenwerking met ouders (VCOV) - Uitwisseling wederzijdse verwachtingen 7. Afsluitende netwerkdag (Stoefdag). Eerst toonmoment met geboekte verwezenlijkingen. Ook met (aparte sessie voor) bibliotheekmedewerkers. Met praatcafé voor ouders (door VCOV). Met workshops rond digitaal lezen, leesbeleid. In het project werden een aantal concrete initiatieven genomen om “Lezen in actie!” in de kijker te zetten en projectresultaten te verspreiden. O.m. twee sessies op congres naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen, Europees vervolgproject in één van de deelnemende scholen. VCOV maakte een inspiratiebundel met mogelijke activiteiten rond boeken/lezen voor (groot)ouders: “Hoe kan je ouders betrekken bij leesactiviteiten? Materialen en praktijkvoorbeelden voor leraren” (https://www.vcov.be/storage/info/in-dekijker/629_1641393770.pdf). Het hierboven vermelde gemeenschappelijke programma werd aan alle deelnemende scholen (incl. ouders) en bibliotheken aangeboden. Daarnaast ondernamen heel wat scholen aanvullend individuele acties, vaak met input/ondersteuning van een pedagogisch begeleider. Gemeenschappelijk aanbod in projectjaar 2 De projectmedewerkers gaven aan dat het gemeenschappelijk aanbod tijdens het tweede projectjaar – mits enkele beperkte bijsturingen – zou aangeboden worden aan de uitgebreidere groep van ruim 60 scholen. Uit het gesprek met de school (case study) lijken we te mogen opmaken dat dit inderdaad ook het geval is geweest, al kunnen we dit op basis van onze dataverzameling niet bevestigen. De bevraagde school voor secundair onderwijs had bij aanvang van het project al een uitgebreid track record op vlak van taal- en leesinitiatieven (bv. actieve taal- en leesbeleidsteams, aandacht voor taaltaken in realistische en betekenisvolle contexten, inzetten op voorlezen in de klas, deelname aan de Voorleesweek, leesbevorderingsacties rond de schoolbibliotheek, het creëren van een aangename leesplek). De school zette het aangeleverde boekarrangement in en creëerde zelf meerdere eigen boekarrangementen (bv. rond ‘Zwerveling’ en ‘Kinderen van het verzet’). Deelname aan het project vormde bovendien ook aanleiding tot nieuwe of hernieuwde acties rond lezen in de tweede en derde graad van de school (o.m. bibliotheekbezoek, vrije leestijd op het internaat, deelname aan de Leesjury, plannen voor nieuwe boekarrangementen). Ook is gestart met het opstellen en implementeren van een doorlopende leerlijn lezen doorheen de school. Enkele ouders van de school sloten ook aan bij het Oudercafé van VCOV in februari. Het klopt dat het aantal scholen sterk uitgebreid werd en dat we ook kozen voor een andere ‘groepsindeling’. In het tweede projectjaar zijn meer scholen so betrokken en daarom brachten we die meestal samen in een aparte groep. Op de netwerkdag waren zowel basis- als secundaire scholen aanwezig en konden ze elkaars verhaal/ervaringen … beluisteren, bevragen enz.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=