Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 35 boekenarrangementen. Er werd scholen o.m. een leeswijzer aangeboden die leraren helpt bij de keuze van geschikte boeken. Bovendien werden arrangementen expliciet gelinkt aan leerplandoelen. Van sommige boekenarrangementen werden ook versies gemaakt die ouders thuis met hun kind konden uitvoeren. Daarbij werd het boek zelf niet altijd mee naar huis gegeven, maar werden er wel activiteitenfiches gemaakt die ouders konden inspireren en helpen om thuis rond het (thema van het) boek in interactie te gaan. In de projectaanvraag stond overigens vermeld dat er voor elk aangeboden boekenarrangement drie parallelle versies (school – bibliotheek – thuis) zouden gemaakt worden, maar het is onduidelijk of dit ook zo systematisch is gebeurd. Gemeenschappelijk aanbod in projectjaar 1 1. Digitaal aanvangsgesprek tussen projectmedewerker en kernteam van elke deelnemende school - Kennismaking en beginsituatieanalyse via afname Leesscan (ODISEE) - Kernteam = directeur + afvaardiging leraren + afvaardiging middenkader 2. Drie regionale vormingssessies voor leraren (en voor de pedagogisch begeleiders verbonden aan de scholen): • 1ste sessie leraren november 2020 (in elke regio apart voor kleuter + graad 1 en 2 LO en voor graad 3 LO + SO): - Leessleutels Vlor + boekencirkel Chambers - Introductie boekenarrangement 1, incl. aanpassing naar eigen schoolcontext - Samenwerking met ouders (ism VCOV) - Samenwerking met bibliotheek • 2de sessie leraren januari/februari 2021: - Ervaringen uitwisselen - Introductie boekenarrangementen 2 en 3, incl. aanpassing naar eigen schoolcontext - Verdere input rond leessleutels Vlor + boekencirkel Chambers, samenwerking met ouders en bibliotheek • (maart 2021: online opvolgsessie met leraren rond implementatie boekenarrangementen – uitwisseling praktijken en ervaringen) • 3de sessie leraren april/mei 2021: - Ervaringen uitwisselen - Introductie boekenarrangementen 4 en 5, incl. aanpassing naar eigen schoolcontext - Verdere input rond leessleutels Vlor + boekencirkel Chambers, samenwerking met ouders en bibliotheek 3. Tussendoor (online) opvolging van kernteams door trajectbegeleider (PBD): 3 x individueel met elk kernteam. Focus op realisatie van schooleigen leesbeleid, verspreiding van kennis binnen team, verbetering van de leespraktijk op de school (o.m. via implementatie van boekenarrangementen). De laatste sessie (mei-juni) omvatte ook een evaluatie van het eerste projectjaar en een vooruitblik naar jaar 2. 4. Vormingssessie voor bibliotheekmedewerkers (maart 2021): - Introductie van leessleutels Vlor - Hoe stel je boek in de kijker + hoe stimuleer je interactie rond dit boek? (bv. verteltafels, Fundels) - Inzetten van vrijwilligers ifv interactief (voor)lezen - Hoe leerlingen en hun (groot)ouders enthousiast maken voor boek in de kijker? beantwoordde wel degelijk aan de vooropgestelde doelen en zet scholen aan om na het project verder en meer arrangementen uit te werken (in het so ook voor de tweede en derde graad). Van alle boekenarrangementen die de nascholers aangereikt hebben, werden bijbehorende fiches gemaakt voor activiteiten thuis. Elke deelnemende school kreeg bij de start ook een bezoek van een medewerker van VCOV. - Kennismaking, duiding van de voorleesweek en van het oudercafé.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=