Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 34 De samenwerking met VCOV werd door de projectmedewerkers als zeer positief ervaren. De inbreng van expertise rond het werken met ouders beantwoordde aan de nood van de deelnemende scholen en pedagogisch begeleiders. VCOV heeft een zeer actieve inbreng in het project gehad: individuele bezoeken aan de deelnemende scholen, organisatie van de Grote Voorleesdag, actieve bijdrage aan promotie van het project (bv. voorstellingsfilmpje, project in de kijker + link naar materialen op VCOV-website). De projectmedewerkers benadrukten ook dat de ouderraad een wat meer neutrale actor kan zijn in de leespromotie naar ouders toe (i.p.v. bijvoorbeeld de soms al wat beladen contacten tussen school en ouders van individuele kinderen met verhoogde zorgnoden rond taal/lezen). Samenwerking met bibliotheken gebeurde in “Lezen in actie!” niet via een koepelorganisatie, maar wel via de vaak al bestaande contacten tussen scholen en bibliotheken. De projectmedewerkers van “Lezen in actie!” stimuleerden deelnemende scholen wel sterk tot het aanhalen van de banden met hun plaatselijke bibliotheek, maar speelden geen rechtstreekse rol in de samenwerking. De projectpartners organiseerden een aantal keer (vnl. digitaal) overleg, besteedden aandacht aan onderlinge communicatie en maakten gebruik van digitale platformen om relevante documenten met elkaar te delen. Er werd o.m. ruimte gemaakt voor het uitwisselen van ervaringen, het geven van feedback op elkaars materialen en het voeren van promotie voor elkaars initiatieven. De projectmedewerkers rapporteerden een grote tevredenheid bij alle partners over de inhoud en kwaliteit van de samenwerking. De scholen kregen (vaak op maat) tips om de samenwerking met de bibliotheek ofwel op te starten, nieuw leven in te blazen of de samenwerking bij te sturen, indien nodig. De bezochte school heeft veel internen en zorgt er nu voor dat de leerlingen gemakkelijk naar de bibliotheek kunnen. Daarnaast nemen bepaalde internen nu ook deel aan de Leesjury in de bibliotheek. De samenwerking kreeg door het project een nieuwe start. D. Geplande en uitgevoerde acties Veel van de acties die in kader van het “Lezen in Actie!” project werden uitgevoerd waren gericht op literaire gesprekken en op sociale interactie rond boeken en lezen. Dit gold zowel voor acties in de context van de school als acties in de bibliotheek of bij leerlingen en ouders thuis. Uit het gesprek met de projectmedewerkers bleek dat heel wat acties bovendien gebaseerd waren op gangbare wetenschappelijke inzichten (bv. Chambers, Cornelissen, LIST/DENK) en/of geïnspireerd op bestaande methodieken of materialen (bv. verteltassen, Tatertaal, Meet & Read). Voor gebruik in het project werden bestaande zaken aangepast i.f.v. grotere sociale interactie, effectievere didactiek en sterker leesbeleid. Boekenarrangementen nemen een centrale rol in het project in. Daarbij wordt één boek in de kijker gezet en herhaald aan de klas voorgelezen en/of samen gelezen. Tijdens dit proces neemt de begeleidende leerkracht een zo weinig mogelijk sturende rol op en maakt hij/zij vooral gebruik van open vragen om het gesprek met en tussen de leerlingen te stimuleren. Aanvullend worden in een arrangement één of meerdere activiteiten voorzien die de interactie rond dit boek verder moeten stimuleren. Principes en technieken die in de arrangementen verwerkt moesten worden omvatten onder meer interactief voorlezen, goede vragen stellen, woordenschat en achtergrondkennis uitbreiden, modelleren en uitlokken van verschillende leesstrategieën, kinderen mogelijkheid bieden om tekst mee te lezen tijdens voorlezen. Voor elke van de 4 gehanteerde leeftijdscategorieën werd binnen het project gestreefd naar 5 boekenarrangementen, waarvan er één door het projectteam werd aangeleverd en de andere vier door de scholen zelf werden samengesteld. Tijdens de vormingssessies voor leraren (zie verder) werd sterk ingegaan op het maken en gebruiken van deze Door Corona hebben weinig scholen 5 boekenarrangementen uitgewerkt. Wat uitgewerkt werd,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=