Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 33 PROJECT 02. Lezen in actie! (Katholiek Onderwijs Vlaanderen vzw) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 27 augustus 2021 Bron tekst italic: interviews met pedagogisch directeur en leerkrachten Nederlands – d.d. 12 mei 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Ook voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen vormden de dalende prestaties van de Vlaamse leerlingen op leesvaardigheid en leesmotivatie (zoals ook internationale studies aantonen) een belangrijke aanleiding om een Lezen op School project op te zetten. De organisatie heeft heel wat expertise rond lezen in huis en zette in het verleden al heel wat initiatieven rond lezen en leesbevordering op poten (bv. expertise van vakbegeleiders taal/Nederlands, begeleidingstrajecten in scholen, nascholingsaanbod voor scholen, regionale lerende netwerken rond dit thema). Specifieke kenmerken van het “Lezen in actie!” project vinden hun grond in de vaststelling dat leesmotivatie-interventies volgens de aanvragers tot nu toe weinig focussen op interventies in de thuiscontext (zie: keuze projectpartners VCOV en focus op betrokkenheid van ouders) en in de ervaring dat het niet eenvoudig is om ouders van kwetsbare leerlingen te betrekken bij leesbevordering. (Aanvullen) De bevraagde school voor secundair onderwijs maakte enkele jaren geleden een taalbeleidsplan op, maar het kernteam identificeerde de nood om ook een aanvullend leesbeleidsplan te maken en te implementeren. Deelname aan het “Lezen in actie!” project gaf een duwtje in de rug om hier werk van te maken. Ook de observatie dat leerlingen over de jaren heen lezen steeds minder belangrijk lijken te vinden was voor de school een motivatie om aan het project deel te nemen. Zo blijken onder meer interventies gericht op sociale motivatie, zoals interactie over boeken, positieve effecten te sorteren (Steensel, Sande, & Arends, 2017). Die interactie kan plaatsvinden tussen peers, maar ook tussen kinderen en (groot)ouders. Ook interesse, autonomie, en het stellen van doelen werkt sterk motiverend. B. Doelstellingen Het overkoepelende projectdoel is het zoeken naar en verspreiden van effectieve interventies om de leesmotivatie (en via die weg ook leesvaardigheid) bij kinderen te bevorderen. “Lezen in Actie!” streefde voor het eerste projectjaar een beperkt aantal strategische doelstellingen na: (1) het verhogen van de kennis van en de waardering voor boeken bij leraren, leerlingen en ouders, (2) het sterker maken van leraren in het effectief bevorderen van de leesmotivatie van hun leerlingen, (3) het verankeren van effectieve leesdidactiek en doelgerichte leesbevordering in het beleid van scholen, (4) het versterken van de samenwerking tussen school, bibliotheek en ouders. Het projectplan vermeldt voor het tweede projectjaar enkele bijkomende doelen, maar het is onduidelijk in welk opzicht deze bijkomende doelen essentieel verschillend zijn van de hierboven vermelde doelstellingen. Het project richt zich tot slot expliciet op basis- en secundaire scholen met een kwetsbare leerlingenpopulatie. In het tweede projectjaar komen er extra scholen bij die met dezelfde doelen aan de slag gaan. Scholen in het tweede projectjaar verdiepen de doelen en zetten expliciet in op een boeken- en leesbeleid. Ze verankeren dat beleid in hun werking en volgen de effecten ervan op. Daarbij komen uitwisselmomenten met andere scholen en specifieke ondersteuning op de school zelf. C. Partners en samenwerking Het project werd ingediend door Katholiek Onderwijs Vlaanderen met VCOV, de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, als officiële partner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=