Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 28 De bibliotheken hebben vooral een adviserende rol en hun medewerkers werden ook uitgenodigd op de netwerksessies. Dit biedt kansen om de connectie tussen scholen en bibliotheken te versterken. De samenwerking met deskundigen uit de bibliotheken is een meerwaarde voor de selectie van een actueel en uitdagend boekenaanbod en leesbevorderende activiteiten. Indien de samenwerking tussen een bepaalde bibliotheek en scholen minder vlot verliep, trachtte men dit vanuit het project te verbeteren. Dit was oorspronkelijk geen doelstelling van Liever Lezen maar bleek gaandeweg noodzakelijk om het project vlot te laten verlopen. D. Geplande en uitgevoerde acties Projectjaar 1: - Bepalen van de beginsituatie per school: Afname van de Leesscan en diepte-interviews bij de deelnemende scholen. De beginsituatie leidt tot een actieplan per school. - In elke school wordt een kernteam opgericht met maximum vijf leden die elk een andere rol hebben in de school. - Opzetten van het lerend netwerk: minimum twee en maximum vier leerkrachten per school, alsook een medewerker van elke bibliotheek. In dit netwerk deelt men goede praktijkvoorbeelden en expertise om de visie op lezen en de didactische aanpak te versterken. Deze groep komt vier keer per jaar samen. - Netwerkdagen: het kernteam van elke school krijgt tijdens deze sessies impulsen en strategieën rond leesbeleid. Ze krijgen ook een to-do lijst om op school mee aan de slag te gaan. Deze punten worden opgevolgd tijdens de coaching op school. - Workshops door Hogeschool PXL en Willewete over verschillende onderwerpen zoals storytelling, ontluikende geletterdheid, ouderbetrokkenheid, krachtige leesomgeving, prentenboeken in de lagere school … - Coaching van de scholen na de netwerkdagen: hoe werd de informatie uit de netwerkdag geïmplementeerd in de school? - Naast het kernteam krijgt het volledige schoolteam coaching en vorming tijdens pedagogische studiedagen of personeelsvergaderingen. Deze invulling van de pedagogische studiedagen door Hogeschool PXL stonden oorspronkelijk niet in de projectaanvraag maar kwamen er op vraag van de scholen. - Voor elke school was er een budget voor boeken en inkleding van de boekenhoeken in de klassen. - De leden van het lerend netwerk volgen een interactief begeleidingstraject in het educatief centrum Willewete. - Een aantal klassen per school kunnen hun leerlingen gratis laten deelnemen aan een lesdag bij educatief centrum Willewete, inclusief busvervoer. Projectjaar 2: - Principes van muzisch taalonderwijs worden geïntegreerd in werkvormen voor leesmotivatie en begrijpend lezen. Deze werkvormen worden in projectjaar 1 uitgetest in een aantal scholen en bibliotheken. - Het expertiseteam van de lerarenopleiding gaat in dialoog met andere lerarenopleidingen en onderwijsdeskundigen rond muzisch taalgebruik ter versterking van 21e -eeuwse competenties. - De activiteiten die binnen het project zijn opgestart worden gedeeld met scholen en onderwijspartners die niet rechtstreeks bij het project betrokken zijn. Zowel de vormgever als de leerkracht die werden geïnterviewd maakten deel uit van het kernteam van hun school. Zij vertelden tijdens de interviews elk afzonderlijk over de netwerkdagen. De leerkracht getuigde dat ze de opdracht kreeg om de Correctie: de principes van muzisch taalonderwijs werden doorlopen in projectjaar 1 en in projectjaar 2 en telkens uitgetest in de 20 scholen. Ook bibliotheken hebben erop ingezet door workshops te organiseren. Met de principes van muzisch taalonderwijs doelen we op het Boek van Karen Reekmans "Taalduiken en artisticuleren", waarop Liever lezer zich baseerde en liet inspireren om de doelstellingen rond muzisch taalonderwijs te implementeren tijdens de netwerkdagen en de coaching.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=