Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 27 Elke strategische doelstelling is daarnaast onderverdeeld in 2 operationele doelen. Projectjaar 1 was gericht op (1) het stimuleren van de taalvaardigheid van leerlingen en (2) het verhogen van hun competenties. Beide staan in functie van het vergroten van leesplezier en leesmotivatie. Bij projectjaar 2 lag de focus op muzisch taalonderwijs waarbij men (1) de principes van muzisch taalonderwijs voor leesmotivatie en begrijpend lezen integreert en (2) deze principes implementeert in verschillende vakken. Uit het gesprek met de projectcoördinator bleek dat de scheiding tussen beide doelen en projectjaren in de praktijk niet zo strikt werd aangehouden, waardoor ook in projectjaar 1 al workshops rond muzisch taalonderwijs werden aangeboden. Het ontwikkelen van een gedragen schoolbreed leesbeleid liep ook in projectjaar 2 door. Het hoofddoel van dit project richt zich op het bijbrengen van kennis en expertise aan leerkrachten. Zij vormen dan ook de prioritaire doelgroep van het Liever lezen project. Daarnaast vormen ook de studenten lerarenopleiding een prioritaire doelgroep. Dit vanuit de idee dat als we hen uitrusten met de adequate didactische skills, dit uiteindelijk impact zal hebben op het hele onderwijsveld. Uit de interviews met leraar en beleidsondersteuner bleek dat men op de bezochte school in hoofdzaak werkte aan het leesbeleidsplan van de school. Geen van beide respondenten zeggen iets over de principes van muzisch taalgebruik of de implementatie ervan. - In het eerste trajectjaar werd er een schoolboek gemaakt met alle klassen en werden de werkvormen die besproken en uitgeprobeerd werden tijdens workshops op de netwerkdagen uitgetest in de klassen. - In het tweede jaar werkte elke klas maandelijks muzisch rond een (prenten)boek en werd dit getoond aan het volledige schoolteam. Bovendien werden ook de ouders betrokken in de mate van het mogelijke. In het vijfde leerjaar werkten de kinderen bovendien samen met een striptekenaar en kregen de kinderen de kans om zelf strips te maken. Bovendien werd er door de kleuters twee weken gewerkt rond het boek ‘Coco kan het’ waaraan muzische werkvormen gekoppeld werden (met de focus op beeld, drama en muziek). De kleuters hielden aan het eind van het thema een grote tentoonstelling waar alle kinderen van de kleuterschool en van de lagere school bij elkaar mochten kijken naar de realisaties die volbracht werden. N.B.: De trekker van het kernteam Pieter Ooms volgde eveneens de opleiding postgraduaat Hoogbegaafdheid van Hogeschool PXL. Zo koppelden de leerkrachten in Velm zelfs muzische werkvormen aan boeken in de pluswerking. C. Partners en samenwerking Dit project is een samenwerking tussen Hogeschool PXL, Educatief centrum Willewete, 20 scholen en vier bibliotheken gelegen in de steden en gemeenten van de deelnemende scholen (regio Limburg). Hogeschool PXL coördineert het project en voorziet ook in medewerkers die de scholen coachen en pedagogische studiedagen voorzien. Educatief Centrum Willewete is een onderdeel van uitgeverij Clavis en zij bieden workshops aan, bijvoorbeeld rond storytelling. Scholen kunnen bij hen op locatie ook op klasbezoek gaan en ze hebben een interactief begeleidingstraject voor leerkrachten van de deelnemende scholen. De leerkrachten maken daar kennis met het rijke aanbod voor leesbevordering, waaronder het project Kwartiermakers. In een reeks workshops gespreid over twee jaar worden de deelnemende scholen actief begeleid in het werken met boeken in de klas.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=