Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 26 3.2 Verticale analyses Voor elk LoS-project en één bijhorende LoS-praktijk werd een verticale analyse opgesteld. Een eerste analyse per project en bijhorende praktijk werd uitgevoerd door de onderzoekers zelf (zie linkerkolom). Vervolgens werd feedback opgevraagd bij de projectcoördinatoren op deze eerste analyse als member-check. Omdat de interviews met de projectcoördinatoren plaatsvonden op het einde van het eerste projectjaar, en dus voor de start van het tweede projectjaar, en hier bijgevolg geen zicht op was, werd ook aan de projectcoördinatoren gevraagd om aanvullingen te doen (zie rechterkolom) waar nodig. Op die manier kunnen ook de interpretaties van de onderzoekers in een ruimere en/of andere context geplaatst worden waar de coördinatoren dit nodig achtten. We ontvingen van 21 projecten feedback in de periode juli-augustus. Enkel van het project ‘Meer Leeskracht’ van AVSG ontvingen we geen feedback. Wanneer de projectcoördinatoren aanpassingen maakten in de linkerkolom, hebben we deze niet meegenomen – wat ook herhaaldelijk aan de projectcoördinatoren werd gecommuniceerd. Deze linkerkolom bevat zodoende enkel de analyse van de onderzoekers zelf. PROJECT 01. Liever Lezen (Hogeschool PXL) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 6 september 2021 Bron tekst italic: interviews met beleidsondersteuner en leerkracht – d.d. 29 april 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Hogeschool PXL is sterk ingebed in het leeslandschap van het Vlaamse onderwijs en werkte al eerder aan leesprojecten. Ze vinden het zeer belangrijk om hun steentje bij te dragen aan het bieden van optimale leerkansen aan elke leerling, ongeacht zijn of haar culturele of socio-economische achtergrond. Goed leren lezen speelt daarin een cruciale rol. Vanuit Hogeschool PXL merken ze dat heel wat leerlingen niet graag lezen. Dit is ook zo bij hun studenten van de lerarenopleiding. Deze lage leesmotivatie vertaalt zich in een laag taal- en leesniveau van de leerlingen. In de nauwe samenwerking met scholen merkt Hogeschool PXL dat heel wat leraren betekenisvolle en motiverende activiteiten proberen op te zetten om leerlingen leesplezier te laten ervaren, maar dat leerkrachten hierin nog onvoldoende kennis en expertise hebben en hierin willen bijleren. Vanuit deze nood is het project ‘Liever lezen’ opgezet, om leerkrachten te leren hoe ze het leesplezier bij hun leerlingen kunnen verhogen en hen te motiveren om te lezen. De school waar het schoolbezoek plaatsvond, nam deel omdat men iets wou doen aan de dalende leesresultaten. In de kleuterschool werkte men al rond begrijpend luisteren en via dit project wou men in de lagere school aan begrijpend lezen werken. De leerkracht merkte dat kinderen niet graag lezen en niet weten wat ze moeten lezen. Ze werkten op school al met Kwartierlezen (dagelijks is er in de klas een kwartier waarin leerlingen vrij mogen lezen) en de leerkracht hoopte door deelname nog meer kennis over het vergroten van leesplezier op te doen. B. Doelstellingen Het project Liever Lezen stelt twee strategische doelstellingen voorop doorheen de twee projectjaren: 1) Ontwikkelen/Actualiseren van een gedragen schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het talenbeleid (2020 – 2021); 2) Implementeren en verduurzamen van muzische werkvormen voor lezen op school ter versterking van de competenties van de 21ste eeuw (2021 – 2022). Deze twee doelstellingen zijn gericht op het vergroten van het leesplezier, wat de kern van het project vormt. Projectcoördinator Michelle Dewulf was coach van de school in Velm. Zij deden mooie interventies, maar zeker ook op vlak van muzisch taalonderwijs:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=