Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 29 nieuw geleerde werkvormen in de klas uit te proberen. Daarna werden deze besproken tijdens de personeelsvergadering en dacht men na op welke manier bepaalde zaken ook in andere klassen konden worden toegepast. Dit vormde de input voor het uitschrijven van het leesbeleid. Hogeschool PXL voorzag in een sjabloon van een actieplan dat de school gebruikte om het leesbeleid uit te werken vanuit de algemene schoolvisie. De schooleigen leesvisie kwam tot stand in samenspraak met het hele leerkrachtenteam. Eerst maakte men tijdens een brainstorm een lijst van alle acties die men al deed en ook waarom dit werd gedaan. Daarnaast bekeek men wat nog ontbrak. Met deze gegevens schreef men een sneuveltekst die van feedback werd voorzien door zowel het schoolteam als de coach van Hogeschool PXL. In het eerste projectjaar is ook ingezet op de boekenhoeken per klas. Er werd vanuit het project geïnvesteerd in boeken en fysieke leesplekken. Alle boeken van de hele school werden geïnventariseerd en de diversiteit van het aanbod werd bekeken. De lokale bibliotheek was nauw betrokken bij het selecteren van de nieuwe boeken en dacht na over de beste manier om het aanbod zichtbaar te maken in de klas. Eén van de ouders zette de plannen van de leerkracht om naar een echte leesplek. Vraag interview: In jullie projectvoorstel schuiven jullie voor het eerste projectjaar een aantal strategische doelstellingen naar voor. In welke mate hebben jullie in de loop van het project gesleuteld aan deze doelstellingen? Waarom? 1. Strategische doelstelling: Ontwikkelen / actualiseren van een gedragen schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het talenbeleid: Operationele doelstelling 1: de taalvaardigheid van de leerlingen stimuleren Operationele doelstelling 2: de literaire competentie van de leerlingen verhogen --> deze strategische doelstelling vormde de basis van het project: tijdens elke netwerksessie vertrokken we vanuit het leesbeleid en deden we de opvolging ervan in de coaching. 2. Strategische doelstelling: Implementeren en verduurzamen van muzische werkvormen voor lezen op school ter versterking van de competenties van de 21ste eeuw Operationele doelstelling 1: integreren principes muzisch taalonderwijs voor leesmotivatie en begrijpend lezen Operationele doelstelling 2: functioneel inzetten van principes muzisch taalonderwijs ter versterking van de competenties van de 21ste eeuw --> Tijdens de netwerksessies kregen de deelnemende partnerscholen input aangereikt om hun acties als onderdeel van de doelstellingen in het leesbeleid vorm te geven. Tijdens de eerste netwerksessie werd er al meteen een workshop gegeven door Karen Reekmans vanuit de onderzoeksprojecten 'taalCULTuur' en 'ArtiCULan'. De principes van muzisch taalonderwijs werden verder in de verschillende acties van Liever lezen verankerd zodat de scholen via muzisch taalonderwijs op een inspirerende manier aan leesplezier konden werken. De scholen kregen telkens een to do mee en die werd opgevolgd in een vraaggestuurde coaching. De scholen gingen telkens met de verschillende acties aan de slag, gekoppeld aan de doelstellingen in het leesbeleid in projectjaar 1 en 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=