Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 156 regelmatig gecontacteerd worden om zaken op een informele manier af te toetsen. Dit netwerk waarop men kan terugvallen, breidt ook uit gedurende het project. Zo is er op basis van het LoS-project bv. ook een samenwerking ontstaan met de projectcoördinator van het LoS-project van de Gemeente Liedekerke (‘Leesfun (begint) op de speelplaats’) en vormen ook de samenwerking met en de samenkomsten vanuit de Taalunie i.k.v. de LoS-projecten een welkome input voor het verdere verloop van het project. De gemeente wil de rol die de bibliotheek nu inneemt in de gemeente blijvend faciliteren. Dit is niet helemaal waar: de gemeente neemt enkel het busvervoer voor zijn rekening. D. Geplande en uitgevoerde acties Projectjaar 2020/2021 Acties opgezet in het kader van doelstellingen 1 en 2 (cfr. B. Doelstellingen – school- en leerkrachtniveau): • In de bib wordt een extra educatief medewerker aangenomen om het project mee vorm te geven (in totaal drie educatieve medewerkers). • Introductiebezoek van de bibliotheek door twee educatieve medewerkers (met name de mediacoach en de leescoach) aan alle negen scholen op het gebied van uitschrijven van het leesbeleid. De bibliotheek begeleidt directies met het opstellen van een visie op lezen, waarbij het belang van een doorlopende leerlijn van begrijpend luisteren bij kleuters naar begrijpend lezen bij lager onderwijs wordt uitgewerkt. • In 2 scholen wordt een intensiever traject gelopen, waarbij intensieve begeleiding is van de bibmedewerkers om de leesvisie in de school vorm te laten krijgen. Op basis van een analyse van de beginsituatie maakt de bib samen met de school een plan van aanpak: welke prioriteiten worden er gesteld binnen het opgestelde leesbeleid? Hebben de leerkrachten nood aan professionalisering? Hoe ziet de school/klasbib eruit? Welke leesactiviteiten laten we jaarlijks terugkomen? Wat zijn de resultaten voor begrijpend lezen van de kinderen en hoe kunnen we hun vooruitgang opvolgen? • De twee scholen van het intensieve begeleidingstraject richten een taalwerkgroep op en stellen twee leerkrachten aan als verantwoordelijken van het project. • Op vraag van scholen kan de bib ook vormingen verzorgen aan leerkrachten. Mogelijke inhouden zijn o.a. belang van lezen en voorlezen; Kwartierlezen; Hoe richt ik mijn klasbib in?; Hoe zorg ik voor een rijk en divers boekenaanbod? • De bib houdt leerkrachten op de hoogte van hun boekenaanbod (via personeelsvergaderingen, een digitale nieuwsbrief, …). Ook via het project “verrassingen in je valies” kunnen leerkrachten het boekenaanbod verder verkennen. Leerkrachten krijgen in de zomervakantie een koffer met daarin vijf jeugdboeken die de moeite waard zijn. • In de twee scholen van het intensieve begeleidingstraject worden 2 pedagogische studiedagen georganiseerd waarin wordt ingegaan op het belang van lezen en hoe een klassenbibliotheek moet worden samengesteld. • Er is gezorgd voor een aantrekkelijke leesomgeving met een actuele boekencollectie in de twee scholen van het intensieve begeleidingstraject. • Tijdens het najaar van 2020 heeft er tijdens de voorleesweek tussen de twee scholen van het intensieve samenwerkingstraject een inspirerende uitwisseling plaatsgevonden. Acties opgezet in het kader van doelstellingen 3 en 4 (cfr. B. Doelstellingen – leerling- en ouderniveau): • Extra halftijds educatieve medeweker (educatieve krachten in de bib: 50% FTE+ 80% FTE + 75% FTE) • Introductiebezoek voor de 3e leerjaren + klasuitlening voor 3,4,5,6elj door de educatieve medewerkers (dit kan ook de nieuwe zijn en niet enkel de lees- en mediacoach). De bib begeleidt directies en taalwerkgroep met het opstellen van een visie,… van 2 scholen. • Dit valt dus samen met het intensieve traject van de 2 scholen; Er is in 2020 geen intensieve uitwisseling geweest. DRIE keer, dus elk trimester!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=