Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 155 De bib wil acties uitwerken waarbij kinderen meer keuzevaardig worden gemaakt, ze het boekenaanbod van de bib kennen, kunnen praten over boeken en liever en meer gaan lezen. (4) Ouders laten hun kinderen meer lezen in hun vrije tijd; De bib wil ouders ondersteunen rond hoe ze het leesproces van hun kind in het eerste leerjaar op een positieve manier kunnen ondersteunen. Ze willen ouders bewust maken van het belang van leesplezier en het belang van vrijetijdslezen. Voor doelstellingen 1 en 2 wordt een basisaanbod vooropgesteld voor alle 9 scholen. Daarnaast wordt een intensief begeleidingstraject opgezet voor 2 scholen gespreid over twee projectjaren. Het doel is dat deze scholen na twee jaar zelf verder kunnen, met zo nu en dan een opvolgingsgesprek. Doelstelling 3 wil men in projectjaar 1 uitwerken, uitproberen en bijsturen in het derde leerjaar van het lager onderwijs in vier scholen (de twee scholen van het intensieve begeleidingstraject + twee andere scholen). Eenmaal alles voldoende op punt staat, is het doel om dit in projectjaar 2 uit te breiden naar alle leerjaren en alle scholen. Bij doelstelling 4 wil men alle ouders van leerlingen in de 9 scholen bereiken. 3: Enerzijds werkte de bib een programma uit voor de kinderen uit de 3e leerjaren waarbij kinderen meer keuzevaardig worden gemaakt,… (het vervolg klopt) Anderzijds krijgen alle klassen vanaf het 3e leerjaar de kans om 1x per trimester zelf boeken te komen kiezen in de bib. Busvervoer, gefinancierd door het project, zorgt dat alle leerlingen in de bib geraken. Doelstelling 1 en 2 wordt vooropgesteld in twee van de negen basisscholen. Dit is een zeer intensief begeleidingstraject gespreid over twee projectjaren. Het doel is dat deze scholen na twee jaar zelf verder kunnen, met zo nu en dan een opvolgingsgesprek. Doelstelling 3 is in projectjaar 1 uitgewerkt en uitgeprobeerd met dezelfde twee scholen. In projectjaar 2 wordt dit uitgebreid naar het 3e leerjaar van het lager onderwijs in vier scholen (de twee scholen van het intensieve begeleidingstraject + twee andere scholen). Nu eenmaal alles op punt staat, herwerkt de bib deze acties tot uit te lenen koffers waarmee de leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Dit omdat na projectjaar 2 de subsidies en dus ook personeel van de bib wegvalt om dit te begeleiden. Onder doelstelling 3 vallen ook de klasuitleningen: alle klassen vanaf het 3e leerjaar kunnen dankzij busvervoer zelf boeken komen kiezen. Ze komen elk trimester naar de bib. Bij doelstelling 4 wil men alle ouders van kinderen uit het eerste leerjaar van de 9 scholen bereiken. C. Partners en samenwerking Naast de 9 basisscholen op het grondgebied van Gemeente Westerlo, stelt Bibliotheek Westerlo in de projectaanvraag voorop om met een aantal partners samen te werken, elk met hun eigen expertise: - Iedereen Leest vzw; - Projecthuis de Dreef en Huis van het Kind Westerlo (OCMW): deze instanties hebben expertise m.b.t. kansarme en/of anderstalige gezinnen; - Diverse organisaties die professioneel onderlegd zijn in navorming van leerkrachten en ondersteuning en begeleiding van scholen (waaronder Hilde Van Keer van U Gent, Jona Hebberecht van ODISEE, Iris van Steelandt van AP Hogeschool). De aansturende rol in het project ligt bij de bibliotheek, die fungeert als tussenpersoon (anker). Zij zorgt voor een goede afstemming van de vragen van scholen met de nodige antwoorden en oplossingen. Educatieve stafmedewerkers in de bibliotheek blijven door opleiding en vakliteratuur op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rondom het lezen en schakelen waar nodig en wenselijk externe expertise in. Zo blijkt uit het interview dat experten en ervaringsdeskundigen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=