Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 154 PROJECT 22: Bib als anker in een duurzaam leesbeleid (Bibliotheek Westerlo) Bron gewone tekst: projectaanvraag + interview met projectcoördinator– d.d. 14 september 2021 Bron tekst italics: interviews met directeur en leerkracht – d.d. 3 mei 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Bibliotheek Westerlo heeft een jarenlange, sterke samenwerking met zowel het kleuter-, lager als secundair onderwijs in hun gemeente opgebouwd. De bib tracht daarbij als anker te fungeren voor scholen om hun leesonderwijs mee vorm te geven. Deze ankerrol vult ze in door enerzijds zelf door middel van continue professionalisering van de educatieve medewerkers de nodige expertise op te bouwen (bv. het volgen van het postgraduaat Leescoach van ODISEE) en anderzijds door een breed netwerk uit te bouwen met externe experten, zodat hiernaar kan worden doorverwezen bij specifieke vragen (zie ook C. Partners en samenwerking). Vanuit de rol van anker die de bib al jaren opneemt, kwam in 2016 de vraag van twee gemeentelijke scholen of ze met de overschot van hun budget een boekencollectie mochten aankopen voor hun school. Vanuit Gemeentebestuur Westerlo werd besloten om hen een basiscollectie te laten aanschaffen, maar tegelijkertijd met de bib in zee te gaan om de bruggen tussen bib en school verder te versterken. Zo schreven de scholen zich in in een traject waarbij (1) een project werd uitgewerkt tijdens de voorleesweek om uitwisselingen rond lezen op te zetten met andere scholen, (2) leerkrachten een pedagogische studiedag volgden in de bib waarin werd gewerkt rond het belang van lezen en het samenstellen van een goede klasbib en (3) inspanningen werden geleverd om ouders het belang van lezen te doen inzien en hen te betrekken in het leesonderwijs van hun kind. Dit traject werd in de jaren nadien uitgebreid naar alle negen basisscholen in de gemeente van Westerlo. Dit traject vormde de start voor een sterke, centrale rol van de bib in de Westelse scholen. Intussen weten scholen de bib te vinden met allerhande vragen rond hun leesonderwijs. Tegelijkertijd merkt men dat er onvoldoende middelen en personeel zijn om deze grote vraag van scholen op te vangen. De subsidieaanvraag voor het huidige Lezen op School (LoS)-project komt voort vanuit deze nood, en zorgt ervoor dat de bib haar rol als anker verder kan uitwerken, uitdiepen en bestendigen. 2016: Het Gemeente bestuur keurde de aankoop van een basiscollectie af omdat de scholen gebruik moesten maken van de bib. De bib wilde hen een basiscollectie geven op voorwaarde dat de scholen zouden instappen in een coachingstraject van de bib. De traject bestaat uit 3 onderdelen. B. Doelstellingen De bib wil tegemoet komen aan vier doelgroepen, met name scholen, leraren, leerlingen en ouders. Volgende doelstellingen stelt ze voorop binnen dit project, waarbij ondersteuning, begeleiding en stimulering vanuit de bib door drie educatieve medewerkers wordt geboden om deze doelen te bereiken: (1) Scholen schrijven een krachtig leesbeleid uit; De bib begeleidt directies met het opstellen van een visie rond begrijpend lezen en een doorlopende leerlijn ‘lezen’. Ze maken samen een plan van aanpak op waarbij wordt stilgestaan bij o.a. volgende vragen: Welke prioriteiten worden er gesteld binnen het opgestelde leesbeleid? Wat is onze beginsituatie? Waaraan hebben we nood om het leesbeleid haalbaar te maken? Welke activiteiten laten we jaarlijks aan bod komen? Hoe ziet de school/klasbib eruit? Hoe brengen we de resultaten en de vooruitgang van de leerlingen m.b.t. lezen in kaart? (2) Leerkrachten zetten dit leesbeleid om in hun lespraktijk; De bib begeleidt leerkrachten om zich de visie rond lezen en het plan van aanpak eigen te maken, verder aan de slag te gaan met hun taalmethodes en zicht te krijgen op het aanwezige boekenaanbod. Daarbij krijgen ze ook handvatten aangereikt om de leesvoorkeuren van leerlingen te ontdekken en het leesplezier van hun leerlingen te verhogen. (3) Leerlingen komen tot meer leesplezier en tot meer lezen om uiteindelijk tot beter begrijpend lezen te komen; 1: directies : eigenlijk is de “taalwerkgroep”, vertegenwoordigd door directies en een groep leerkrachten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=