Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 157 • Door subsidie van het project is er busvervoer voor bibliotheekbezoek van en naar alle scholen gezorgd (voor leerlingen vanaf het derde leerjaar), zodat leerlingen vier keer in het schooljaar kennis kunnen maken met het diverse boekenaanbod en komen uitlenen. Leerlingen van alle leerjaren en alle scholen krijgen een introductiebezoek waarbij de werking van de bib wordt uitgelegd en wordt ingegaan op het keuzevaardig maken van leerlingen (Hoe kies ik een boek dat aansluit op mijn leesvoorkeuren?). • De leerlingen uit de scholen van het intensieve traject bezochten vijf keer per schooljaar de bib waarbij tijdens het bibbezoek workshops en activiteiten werden opgezet. Een eerste introductiebezoek ging over het keuzevaardig maken van de leerlingen en hoe je een boek kan kiezen dat aansluit bij jouw leesinteresses. In de bezoeken nadien werd steeds een thema verder uitgediept, met name poëzie, weetjes-, doe- en moppenboeken en strips en prentenboeken. Telkens wordt daarbij een activiteit voorzien in de bib, en een vervolgactiviteit voor thuis (bv. een gedichtenbundel wordt meegegeven en leerlingen duiden het gedicht aan dat zij het mooist vinden). Als afsluitende workshop werden alle thema’s opnieuw overlopen, en konden kinderen een verlanglijstje maken van die boeken die ze in de vakantie willen lezen. • Het tweede, vierde en zesde leerjaar neemt deel aan auteurslezingen in de bib. Kinderen krijgen op voorhand een auteursboekje met info, interviews en een filmpje mee van de auteur of illustrator en nadien krijgen ze een boekenpakket. • Bibliotheek geeft informatie op ouderavonden in alle scholen aan ouders van het eerste leerjaar om hun kinderen tot lezen te stimuleren. Op deze avond worden ook (voor)leesrugzakken meegegeven waarbij ouders twee boeken mogen kiezen (ook indien ze geen lid zijn van de bib) die ze nadien terug inleveren via de school. • Er zijn vakantiepakketten voor kinderen samengesteld met leuke en speelse elementen om het vrijetijdslezen te stimuleren. Projectjaar 2021/2022 • Verderzetting en verder uitdiepen van de acties uit het eerste projectjaar. • Evaluatie binnen de scholen van het project. • Leesvisie wordt verder ingebed in concrete klas- en schoolpraktijk. • Bibliotheek bekijkt samen met de scholen waar ze verder ondersteuning kan bieden. • Rol van ouders om het lezen van hun kinderen te stimuleren uitbreiden naar andere leerjaren. Hiervoor worden extra voorleesrugzakken gemaakt. Een online inschrijvingstool om deze voorleesrugzakken uit te lenen wordt opgezet en bekendgemaakt via de website van de bib en de school en via gemeentelijke brochures. De geïnterviewde directie geeft aan dat er binnen de school een werkgroep is opgezet die zich over de visie op lezen buigt. Leerkrachten werken een actieplan voor lezen uit en er wordt samengewerkt met één aanspreekpunt in de school die voor de communicatie zorgt en voorstellen van de werkgroep verder uitwerkt. Daarnaast werkten leerkrachten hun boekenaanbod- en hoek in de klas verder uit. De school koos voor het jaarthema ‘Lang zullen ze lezen. Bib bib hoera!’ tijdens het schooljaar 2021-2022, om zo lezen en boeken extra in de kijker te zetten. Her en der in de school zijn boeken en leesplekken te vinden en tal van leesactiviteiten zijn opgezet (vb. tijdens de jeugdboekenmaand). Ook werd een leesklas ingericht in de school, waar leerkrachten met hun leerlingen gebruik van kunnen maken om tijdens de lesuren te komen lezen. De leerlingen van alle 3e leerjaren van alle scholen krijgen een introductiebezoek. Voor elk leerjaar is er wel een activiteiten voorzien (2e- 4e 6e krijgen een auteurslezing, 1e lj krijgt apart bibbezoek, 5e komt tijdens jeugdboekenmaand) maar dit alles is standaard, dus staat los van het project. Verlanglijstje: - Dit hebben we niet gedaan owv te arbeidsintensief: dit kunnen we helemaal niet waarmaken na het project. Dit is vervangen door het laatste activiteit waarbij de kinderen een verlanglijstje kunnen maken met boeken die ze in de zomer kunnen komen uitkiezen. Ze krijgen ook een cadeaubon om een goodiebag op te halen (hierin zitten spel- en leesmateriaal en iets lekkers). - Telkens wordt daarbij een activiteit voorzien ter voorbereiding van het bezoek in de klas, dan de activiteit in de bib en een vervolgactiviteit voor thuis. Vakantiepakketten: dit is een project met BLO Tongelsbos en staat los van het project. We bieden dit niet aan aan de andere scholen. (Voor)leesrugzakken: Dit was een experiment, maar is niet staande gebleven. In de toekomst gaat de info avond door in de bib en kunnen ouders direct materialen ontlenen. E. Monitoring en evaluatie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=