Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 146 - Verzamelen en screenen van bestaande screeningsinstrumenten, methodes en didactische materialen. - Start ontwikkeling van de digitale leescoach door studenten van TM-IT factory (campus Geel) Stap 1: Een breed draagvlak voor verandering creëren - Kick-off met docenten lerarenopleiding, leraren pilootscholen, derdejaarsstudenten lerarenopleiding, en medewerkers bibliotheek Vorselaar Workshop 1: Afname van de Leesscan Fase 2: Coaching en ontwerp - Verkenning leesdidactiek en transfer - Leesactiviteiten ontwerpen op maat van klas en school - Coaching bij het ontwerp - Rijke leesomgeving creëren in samenwerking met de bibliotheek - Uitrol activiteiten - Doorontwikkeling digitale leescoach - Herhaalde metingen in pilootscholen Stap 2: Gerichte vakdidactiek overbrengen Workshop 2: Scholen ontwerpen per graad leesbevorderende activiteiten aan de hand van de ABC-designmethode. Ze vertrekken daarbij vanuit de resultaten van de Leesscan. Stap 3: Ontwikkelen van didactiek die werkt Workshop 3: - Uitwerking van didactiek in concrete leesactiviteiten - Verkenning digitale leescoach - In samenwerking met de bibliotheek kiest men boeken die aansluiten bij de gekozen werkvormen uit workshop 2 - Vorming over leesmotivatie en -didactiek Stap 4: Werken aan een rijke leesomgeving Uitrol leesactiviteiten op school, in de klas en in de bibliotheek Leesfeest in de plaatselijke bibliotheek (afgelast) PROJECTJAAR 2 Fase 3: Voorstelling pilootproject en disseminatie Stap 5: Het delen van ervaringen met andere Kempense scholen en bibliotheken. Voorstelling algemeen kader, proces en activiteiten Voorstelling digitale leescoach Getuigenis van pilootscholen Workshop 1: - Huidige situatie leesonderwijs in beeld brengen - Gebruik digitale leescoach Stap 6: Workshop 2 en 3 uit het eerste projectjaar worden aangeboden aan de nieuwe scholen. Stap 7: Uitrol actieplannen met coaching door studenten waarmee we samenwerkten voor de ontwikkeling van De digitale leescoach (https://leescoach.thomasmore.be/). In projectjaar 2 werden de volgende acties gerealiseerd: (1) het verspreiden van een brede oproep in de zoektocht naar disseminatiescholen; (2) het organiseren van een kick-off met de deelnemers; (3) het bijsturen van en uitvoeren van het professionaliseringstraject met de disseminatiescholen uit de regio Turnhout en Neteland (*); (4) de uitbouw van de website De digitale leescoach in samenwerking met een student van IT Factory in Geel en in samenwerking met Windekind in Vorselaar; (5) een intensievere samenwerking met de betrokken bibliotheken (Turnhout en Neteland) op punt zetten (**); (6) het organiseren van afsluitende evenementen op het einde van het project met als doel alle deelnemers uit zowel projectjaar 1 als projectjaar 2 samen te brengen en te laten uitwisselen met elkaar (***). (*) We stelden opnieuw 3 workshops voorop, maar uiteindelijk hebben enkel de eerste 2 workshops plaatsgevonden. De laatste workshop hebben we moeten annuleren wegens te weinig inschrijvingen. Tegen dan waren de 5 scholen allemaal afgehaakt en ook de overige scholen leken we niet te kunnen warm maken voor de laatste workshop die gericht was op het uitwisselen van good practices (de eigen uitgewerkte leesactiviteiten van de deelnemers). We vermoeden dat veel te maken heeft met het feit dat de deelnemers geen of onvoldoende werk hebben gemaakt van de uitwerking van leesactiviteiten. Op een gegeven moment hebben we deze ook opgevraagd bij alle deelnemende scholen, maar hierop hebben we geen enkele reactie ontvangen! (**) De bibliotheken waren aanwezig tijdens workshop 1 en hebben zichzelf, hun werking en hun aanbod voorgesteld. Het was daarnaast de bedoeling dat zij ook een rol zouden spelen in workshop 3, die echter niet is kunnen doorgaan. (***) Om dit gebrek aan uitwisseling tussen de deelnemers en de bibliotheken te kunnen compenseren, organiseerden we twee afsluitende evenementen (een soort van afterworks) voor in eerste instantie de deelnemende scholen en daarnaast ook alle andere geïnteresseerde

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=