Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 147 De school werkt al een aantal jaren gericht rond begrijpend lezen wat maakt dat de werkgroep zelf al een aantal activiteiten organiseerde zoals auteurslezing op school, voorlees(groot)ouders of een quiz rond tekstsoorten. In de interviews met de directie en de leerkracht – die lid is van de werkgroep leesbevordering – wordt nergens gesproken over de digitale leescoach. Wel hebben ze via mail een map gekregen waarin mooi uitgeschreven werkformulieren zaten waarmee de leraar aan de slag kon gaan in zijn lessen. Na het uittesten bleken sommige activiteiten heel werkbaar, terwijl anderen soms te omslachtig zijn om in een les van 25 minuten gebruiken. Daarnaast halen ze de workshops aan. Hieruit haalde de leerkracht enige inspiratie, maar hij miste het opzetten van samenwerking en kennisdeling met de andere scholen. scholen uit zowel Turnhout als Herentals (Neteland). Het evenement in Turnhout heeft plaatsgevonden en was naar onze mening een succes. Het evenement in Herentals hebben we moeten annuleren wegens te weinig inschrijvingen. E. Monitoring en evaluatie In de projectaanvraag wordt monitoring op verschillende moment aangehaald: - Organiseren en analyseren van een kwaliteitsmeting/evaluatie, gericht op de implementatietrajecten in de scholen (vakdidactiek) en het ruimere taal- en leesbeleid in de scholen. - Organiseren en faciliteren van terugkomdagen of intervisiemomenten per regio. - We koppelen een onderzoeksproject aan dit leesproject om na te gaan wat de impact is van onze initiatieven. - We willen ook achterhalen welke acties wel en welke niet of minder goed werken. Tijdens het interview haalt men vooral de verschillende afnames van de Leesscan aan als manier om evoluties op vlak van lezen in kaart te brengen. We hebben een anonieme, digitale vragenlijst ter evaluatie verspreid onder alle deelnemers op het einde van het professionaliseringstraject, zowel uit projectjaar 1 als uit projectjaar 2. Hierop kregen we slechts van 2 personen een reactie, waarbij het dan ook nog eens ging om personen die erg vroeg in het traject zijn afgehaakt. Intervisies organiseren leek ons weinig zinvol, gezien de deelnemers niet leken open te staan voor deelname aan workshop 3 noch aan het afsluitende evenement in Herentals. F. Mate van realisatie Tijdens het interview, dat doorging eind projectjaar 1, gaf de projectcoördinator aan dat het realiseren van de digitale leescoach wat vertraging opliep omwille van minder vlotte communicatie wegens te veel tussenpersonen. Ook werd het geplande leesfeest geannuleerd wegens de toen geldende coronamaatregelen. Dezelfde maatregelen zorgden ervoor dat de workshops online doorgingen, maar de scholen vonden dit niet werkbaar. Zij stelden voor dat de workshops op campus plaatsvonden, waardoor ze op de kalender verschoven naar mei en juni van het eerste projectjaar. Hierdoor was er nog weinig ruimte om de uitgewerkte activiteiten in de klas te laten doorgaan. Ook aan de onderlinge contacten en kennisuitdeling tussen de pilootscholen is nog onvoldoende gewerkt in projectjaar 1. Het schoolteam nam deel aan het project in de hoop om beter te worden en nieuwe impulsen te krijgen, maar zowel de directeur als de leerkracht geven tijdens het interview aan dat het schoolteam wat op zijn honger blijft zitten. Het geplande leesfeest werd geannuleerd, maar hebben we in projectjaar 2 onder een andere vorm weliswaar laten doorgaan. We doelen op de twee afsluitende evenementen (waarvan er slechts 1 is doorgegaan), waarop de betrokken bibliotheken een grotere, actievere rol speelden. De workshops vonden in projectjaar 2 telkens op de campus plaats. We wilden zo goed als het kon afstappen van het online gebeuren. We hebben ons best gedaan om de pilootscholen (opnieuw) te betrekken in projectjaar 2 (we schreven hen aan om de website voor te stellen, we vroegen eventuele uitgewerkte leesactiviteiten op, we nodigden hen uit voor de afsluitende evenementen, enz.), maar helaas zonder succes. G. Ervaren effecten Men merkte een grote betrokkenheid bij de leerlingen bij het uitproberen van de nieuwe werkvormen op één van de pilootscholen. Sinds de focus op lezen ligt, ziet de directeur in het schoolteam meer uitwisseling van ideeën en activiteiten voor leesonderwijs. Dit gebeurt zowel tijdens formele overlegmomenten maar ook tijdens de pauze in de leraarskamer. Het is moeilijk om beroep te doen op onze eigen kwaliteitsmeting, gezien wij daarop zo goed als geen reactie hebben ontvangen. Als we kijken naar onze eigen ervaringen m.b.t. het professionaliseringstraject, dan kunnen we concluderen dat de betrokkenheid en het

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=