Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 145 een gedegen leesbeleid en leesdidactiek in de klas. Het bevat zowel wetenschappelijke publicaties als uitgewerkte leesactiviteiten. Leerkrachten vinden hierop materiaal dat aansluit bij de doelen waaraan ze willen werken. C. Partners en samenwerking De lerarenopleiding Thomas More Kempen coördineert het project. Zij brengen ervaring en expertise in, geven workshops, begeleiden scholen en nodigen leesexperten uit. In projectjaar 1 wordt met zes pilootscholen gewerkt, met als doel om in projectjaar 2 de reikwijdte van het project uit te breiden naar 10 tot maximaal 25 scholen. De pilootscholen die men vooropstelde in schooljaar 1 zijn: VLS Windekind, GVBS Het Klavernest, GVBS De Wingerd en GBS De Knipoog (lager onderwijs), VKS De Duizendpoot en VKS De Wervetuin (kleuteronderwijs) en het Kardinaal Van Roey-instituut (secundair onderwijs). De samenwerking met 4 van deze scholen liep in de loop van het eerste projectjaar echter spaak, waardoor slechts 3 scholen deelnamen aan het project in het eerste projectjaar. Deze pilootscholen worden in elke stap van het project betrokken. Dit betekent dat de scholen elke stap in het traject ook meteen toepassen of uitproberen in hun klaspraktijk. Onrechtstreeks heeft dit project dus ook op de leerlingen van de betrokken scholen een grote impact. Windekind heeft als basisschool de grootste betrokkenheid. Zij schreven de projectaanvraag en helpen mee aan het ontwerpen van de workshops. Daarnaast coördineert deze school de realisatie van de digitale leescoach en zorgt het voor input. Het programmeren gebeurt door studenten van IT Factory van Thomas More Campus Geel. Vanaf september 2021 wordt het project uitgebreid naar de kleuter-, lagere en secundaire scholen Neteland en Turnhout. Het betreft scholen van alle onderwijsnetten en met een divers publiek. In projectjaar 1 is er reeds samenwerking met de Gemeentelijke bibliotheek van Vorselaar. Later sluiten de bibliotheken van Herentals, Herenthout en Grobbendonk – gegroepeerd binnen Gemeentelijke bibliotheken Neteland – en de stadsbibliotheek van Turnhout aan. De projectcoördinator die werd geïnterviewd werd pas een aantal maanden na aanvang in het project ingeschakeld, en geeft aan dat ze niet op de hoogte was van wat in de projectaanvraag stond. Het gebrek aan een goede overdracht zorgde voor heel wat onduidelijkheid. Uit het interview bleek dat er in het eerste jaar geen overlegmomenten tussen bibliotheek en scholen doorgingen. Evenmin was er ruimte voor (kennis)uitwisseling tussen de scholen. De samenwerking tussen school en plaatselijke bibliotheek verloopt volgens de directeur heel goed. Als de bibliotheek een activiteit organiseert, neemt men daar steeds aan deel. De leerkracht van het derde leerjaar maakt deel uit van de werkgroep leesbevordering. Initieel bestond die uit leerkrachten van de lagere school (1 per graad) maar bij aanvang van het Lezen op School-project werd de werkgroep aangevuld met vier leerkrachten van de kleuterschool. Na de eerste sessie besloot de leerkracht van de derde kleuterklas om de werkgroep te verlaten aangezien de sessies maar weinig extra bracht voor haar kleuters. We zijn projectjaar 2 gestart met 11 scholen, zowel uit het kleuter-, lager als secundair onderwijs. De zoektocht naar scholen gebeurde a.d.h.v. van een oproep die breed verspreid werd naar al onze contacten. Gaandeweg zijn er, net zoals in projectjaar 1, scholen afgehaakt. In totaal gaat het om 5 scholen. De redenen voor het stopzetten van de samenwerking zijn divers, alsook de timing. Zo gaven enkele scholen redelijk vroeg in het traject aan dat het professionaliseringstraject niet voldoende voldeed aan hun verwachtingen. Nochtans werd het project, de opzet, de verwachtingen naar de deelnemers toe, enz. bij de opstart van projectjaar 1 duidelijk voorgesteld aan alle scholen die hadden aangegeven interesse te hebben om te participeren. Hiertoe organiseerden we een kick-off. Andere scholen haakten af op het moment dat wij concrete input van hen verwachtten. De scholen kregen immers ook zelf de opdracht om een concrete leesactiviteit uit te werken en uit te testen in de eigen klaspraktijk. Voor de uitwerking ervan kregen zij tijd en ruimte in één van de workshops. Tijdens de kick-off werd de input die we vooropstelden vanuit de deelnemers duidelijk gecommuniceerd. Zij wisten dit dus op voorhand. D. Geplande en uitgevoerde acties AANVRAAG PROJECTJAAR 1 Fase 1: testfase - traject op maat van de pilootscholen - Scheppen van een duidelijk kader en een gezamenlijk focus In projectjaar 1 werd het professionaliseringstraject (3 workshops) ontwikkeld aan de hand van ABC-design en vervolgens uitgevoerd in de betrokken pilootscholen. Ook werden de eerste contacten gelegd met IT Factory in Geel,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=