Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 142 - Er werd na jaar 1 al een leeslijn ontwikkeld, maar dat moet nog een mooi samenhangend geheel worden (over alle scholen heen). - In aanloop van jaar 2 gaat de leescoach op alle scholen langs tijdens de personeelsvergadering om het bredere lerarenpubliek te bereiken. In jaar 1 was er vnl. contact met de kernteams op school. - De ondersteuningsvragen zijn sterk verschillend tussen de verschillende scholen (maatwerk). Uit de gesprekken met scholen komen verschillende hiaten: fonologisch bewustzijn, ontluikende geletterdheid, samenwerking tussen het laatste kleuterklasje en het 1ste leerjaar van het lager onderwijs … De intensiteit van ondersteuning is ook sterk verschillend per school. Sommige scholen worden minder goed bereikt dan gehoopt. Daar wordt in jaar 2 nog meer op ingezet. - Men wil nog meer inzetten op kennisdeling tussen de verschillende partners (nog niet gelukt tijdens jaar 1) inspiratiedag). Omwille van corona konden nog geen tests/pilootprojecten uitgevoerd worden. De leeslijn waarvan sprake heeft geen betrekking op het project en was een voorbeeld dat slechts bibliotheekintern relevant is. Het is enkel een weergave van de acties die de bibliotheek opzet voor lezers tussen 0 en 18 jaar. Dit document bestond al gedeeltelijk voor het project, maar hier is niet verder mee aan de slag gegaan en heeft geen enkele impact op het project. Dit hoeft zeker niet vermeld te worden. Aanvullend: er kwamen ook heel wat ondersteuningsvragen i.v.m. het leesniveau, inzetten op taal-en leesplezier, hoe omgaan met meertaligheid, communicatie met anderstalige nieuwkomers, … Na afloop van het project kunnen we stellen dat we slechts 1 basisschool amper bereikt hebben én dat er minder intensief contact was met het secundair. Dat betekent dat we 7/10 basisscholen intensief begeleid hebben, 2/10 scholen (secundair) hebben beperkte ondersteuning gekregen en 1/10 werd zo goed als niet bereikt. Kennisdeling tussen partners: zie supra – intervisiemomenten. De noden situeerden zich vnl. op schoolniveau, intern. We hebben niet hoofdzakelijk ingezet op het ‘leren van elkaar’. Er waren wel schooloverschrijdende vormingen (open aanbod). G. Ervaren effecten Echte effecten zijn nog niet te achterhalen, maar er vielen al een aantal zaken op: - De leescoach heeft geen zicht op mogelijk effecten bij leerlingen, maar wel bij betrokken leraren(teams). De leraren hebben veel interesse en goesting om aan het Lezen op School-project te werken. Het is zelfs zo dat de leescoach te veel vragen krijgt, waardoor de afweging voor ondersteuning per school niet evident is (wordt nu verdeeld afhankelijk van de verkregen ondersteuning vanuit de pedagogische begeleidingsdienst). - Het LoS-project legt bepaalde nieuwe accenten en biedt veel kansen. De partners zijn bereid om personeel of middelen in te zetten om het project daarbij te ondersteunen of dingen uit te werken. - De partnerschappen zijn intenser en sterker geworden (o.a. de band met Samenlevingsopbouw is intenser geworden). Partnerschappen: deze zin mag veranderd worden: door de verhoogde samenwerking met verschillende partners hebben we elkaars werking beter leren kennen. Hierdoor

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=