Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 141 bevraagd in het project. Wel merkten we de belangstelling van ouders op voor het project aan de aantallen ouders die kwamen opdagen voor vormingen of projecten op school. De reacties op deze momenten waren vaak zeer positief! Het lijkt ons wel nog steeds interessant om hier in een latere fase een bevraging of klankbordgroep rond op te richten. De taalcoach zal dit verder onderzoeken na afloop van de projecten. De leesscan werd nog geen 2e keer afgenomen. Het gebrek aan tijd is hiervan de oorzaak. We kozen ervoor de focus te leggen op het realiseren van de concrete acties, dan op een hernieuwde afname van de leesscan. Dit instrument blijft wel een zeer handige tool voor scholen dus hoopt de taalcoach dit instrument warm/beschikbaar te houden voor scholen om hun leesbeleid in kaart te brengen en sterktes/zwaktes/noden steeds bij te kunnen sturen. Alleen door hier duurzaam mee verder te gaan, zal het spinnenweb zo gevuld mogelijk worden bij elke school en om een bredere kijk te krijgen op de effecten van het project over alle scholen heen. In overleg met het agentschap hebben wij besloten de afsluitende studiedag later (2023) en met eigen middelen te organiseren voor alle partners en het stadsbestuur. Op die manier is er meer tijd om de resultaten/effecten van de acties in kaart te brengen. F. Mate van realisatie - Het project liep vertraging op (door o.a. corona, personeelstekort …) en startte uiteindelijk pas vanaf 1 maart 2021. Alle scholen in Ronse, op één na, werden bereikt. De leesscan is in projectjaar 1 in al deze scholen afgenomen. De indieners van het projectvoorstel wisten oorspronkelijk niet dat de leesscan bestond en zouden zelf een leesmonitor ontwikkelen, maar hebben de leesscan van de Taalunie alsnog gebruikt tijdens de uitvoering van het project. De voorziene middelen voor het ontwikkelen van deze tool werden opnieuw besteed. Wel is de projectcoördinator realistisch dat de kans bestaat dat niet alle plannen van op het projectvoorstel uitgevoerd zullen worden (omwille van een te ambitieus projectvoorstel). - In projectjaar 1 werden nog niet veel strategische doelstellingen bereikt. Wel werden al een aantal pilootprojecten vormgegeven, maar nog niet uitgetest. De info over de leesscan werd namelijk pas bekendgemaakt na goedkeuring van de projecten. In projectjaar 1 was het dan ook de doelstelling om zoveel mogelijk voorbereidingen te treffen voor project jaar 2. Dat was wel grotendeels gebeurd (voorbereiding collecties e.d.,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=