Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 140 hun leesvaardigheid (OTTO: ter voorbereiding van het eerste leerjaar). De school organiseert initiatieven waarbij ouders samen met hun kinderen iets kunnen komen doen op school (bv. de voorleesweek), waar ze tegelijkertijd ook relevante informatie meekrijgen. De geïnterviewde leraar geeft aan dat er een boekenhoek in de klas is met een (relatief) gevarieerd aanbod, maar zou nog inspiratie kunnen halen uit andere praktijkvoorbeelden. Een wisselend boekenaanbod van de bibliotheek, dat de school kan gebruiken op hun leesplekken, lijkt minder haalbaar omdat alle boeken dan zeker moeten teruggebracht worden (en die in de kleuterklas snel verdwijnen), maar momenteel geven de leraren wel aan dat ze in veel (prenten)boeken zelf investeerden (wat niet ideaal is). Tweewekelijks kiest de geïnterviewde leraar een thema uit waarbij een boek gepromoot wordt en nadien in de boekenhoek boeken rond dat thema te vinden zijn. Verder kunnen de kinderen op het programma Fundels verhalen beluisteren met bijhorende prenten. Om de (inhouden van de) boeken te verwerken, worden verschillende werkvormen gebruikt: kamishibai, vertelschort (met materiaal in), verteltafel, aan de hand van prenten een verhaal navertellen … Interactie over boeken wordt gestimuleerd in de klas (idealiter per 2, op aanraden van de leescoach). Lijkt minder haalbaar: Dit vinden wij heel jammer om te lezen. Er blijft veel terughoudendheid bestaan tegenover het uitlenen van bibliotheekmaterialen voor in de klas. Nochtans zijn er specifieke uitleenvoorwaarden voor leerkrachten met flexibele boetesystemen en een duidelijke opvolging/communicatie met de scholenverantwoordelijke. De bib heeft dankzij het project LOS daarom ook heel wat T-maatjes gerealiseerd specifiek voor in de kleuterklas. Dat zijn telkens boekenpakketten over 1 thema + een leuk educatief spel. De thema’s werden in overleg met de schoolteams bepaald en worden stelselmatig verder uitgebreid. De bib zal nog meer inzetten op informatiedeling hierover en blijft inzetten op een sterke band tussen scholen en de bib en de uitlening van materialen… E. Monitoring en evaluatie - Oprichting van een stuurgroep ‘taal- en leesactivering’ waarin elke school vertegenwoordigd wordt door één contactpersoon, maar ook vertegenwoordiging is van de Samenlevingsopbouw, sportdienst, jeugddienst, bibliotheek en evt. schepenen, komt om de drie maanden samen. Deze stuurgroep biedt de mogelijkheid tot continue feedback en aanpassingen van het project. De expertise van de leden van deze groep wordt benut om aan continue kwaliteitsbewaking en zelfevaluatie te doen tijdens het project. - De twee projectverantwoordelijken komen tweewekelijks samen om alles nog korter op de bal te kunnen opvolgen (de planning bewaken). - Scholen worden vanuit het projectteam aangestuurd in de uitvoering van de leesscan en het actieplan. - Er wordt een klankbordgroep opgericht van leerlingen, leerkrachten en ouders om de vinger aan de pols te houden bij de doelgroep van dit project. - Starten en afsluiten met de leesscan om zo tot voorzichtige kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie te komen. - Samen met de partners een kwalitatieve evaluatie maken van het projectproces, de valkuilen en de succesfactoren. - Resultaten voorleggen aan het bestuur (open studiedag) en zo de werking verduurzamen Dit klopt niet. In de stuurgroep is er geen vertegenwoordiging van leerkrachten of directies. De taalcoach is wel steeds aanwezig op de onderwijsraad waar er telkens ruimte en tijd wordt gemaakt om de stand van zaken van de twee projecten toe te lichten. De klankbordgroep met zowel schoolteams, leerlingen en ouders hebben we niet samengebracht binnen dit project. Veel acties werden omwille van corona pas in het 2e projectjaar getest (vaak 2e helft) waardoor we vooral feedback verzameld hebben van leerkrachten met af en toe reacties van leerlingen. Er was niet voldoende tijd om dieper en breder in te zetten op inbreng van ouders en leerlingen, bovendien werden de scholen al zeer intensief

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=