Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 139 - In de zomervakantie wordt een ‘leespaleis’ georganiseerd om taalverlies en -achterstand op te vangen (voor kinderen voor wie dat een risico zou zijn; leerlingen volgen dit op aanraden van de leerkracht): een uurtje leuke taalbeleving met kinderen die van het eerste naar het tweede leerjaar gaan. Geplande acties jaar 2 (uitvoering) - Elke leerling krijgt een overzicht van zijn eigen leesprofiel met concrete aanbevelingen (bv. digitale tools, educatieve lespakketten en een voorbereidend bibliotheekbezoek) om zo boeken te vinden die bij hen passen (m.b.v. digitale tools of interactieve werkvormen zoals Bieblo, Boekenzoeker …) - Het actieplan (en de nieuwe werkvormen) optimaal implementeren: o Inzetten op een grotere participatie aan het bibliotheekaanbod. Jongeren uit het secundair onderwijs ontdekken bv. de bibliotheek en haar collectie op een laagdrempelige manier door een ‘boekenproeverij’ (leerlingen in de klas laten kennismaken met een divers boekenaanbod en hen daarnaast in de bib laten kennismaken met een aanbod op maat; krijgen vooraf een inleiding over ‘hoe kies ik nu een goed boek’). o Het opzetten van vormingen; o Gebruiken van de in jaar 1 verwezenlijkte projecten: de thematische educatieve koffers, ‘makkelijk-lezen’ plein en taalpunt van de bibliotheek, gebruik van drie wisselcollecties (100 boeken) voor scholen die niet tot bij de bibliotheek geraken … - Ouders betrekken (bv. voorleesprojecten in de kleuterschool, begeleide samenleessessies met ouders en leerlingen …) - Het delen van leesplezier aanmoedigen door het stimuleren van leesgemeenschappen, ontmoetingsruimtes, uitwisseling via sociale media en de organisatie van samenleessessies, digitale fora en voorleesprojecten - Organiseren gratis lees- en voorleesfestival/taalfestival (met auteurs en illustratoren) waar klasjes ook een toonmoment kunnen bezoeken of een interactieve wandeling kunnen doen - Organisatie van een inspiratiecongres ‘de leesambassade’ dat inspeelt op de resultaten van de leesscan (met algemene spreker over bv. meertaligheid in onderwijs, met nadien een menu aan keuzeworkshops waarin bestaande succespraktijken worden toegelicht) - Evalueren, bijsturen en delen van het project (bv. in kaart brengen welke collectieuitbreidingen nodig zijn (op school, in de klas én in de bib) en waar de prioriteiten liggen op vlak van thematische pakketten) - Communicatie via website, sociale media, stadsmagazine (getuigenissen), promotiecampagne … Lange termijn De leescoach moet ervoor zorgen dat er een duurzame, zelfstandige verbinding tot stand komt tussen alle partners. Tijdens het bezoek aan een kleuterschool vertelt het zorgteam en de leraar dat de kleuters niet op bibliotheekbezoek gaan (omwille van praktische redenen), de lagere school doet dit wel. Toch probeert men al van in de kleuterklas initiatieven op te zetten voor leesbevordering, zoals de verteltas (kinderen krijgen een boek mee waarvan het verhaal ook op een cd staat voor het geval dat ouders niet kunnen (voor)lezen en waar ook een activiteit aan gekoppeld is), taalrugzakjes (2e kleuterklas krijgt dit mee tijdens de grote vakantie met een boekenaanbod bepaald door de leraar), letterdoos (de kinderen moeten thuis voorwerpen zoeken die beginnen met een bepaalde letter), taalkampjes prentenboeken met bijhorende activiteiten (om de woordenschat te laten terugkomen) … De verteltas en de taalrugzakjes zijn ideeën vanuit de PBD, maar het zorgteam en de geïnterviewde leraar kunnen niet aangeven welke initiatieven vanuit het LoS-project opgezet zijn. Het zorgteam en de leraar wijzen op het belang van ouderbetrokkenheid. Ouders worden gestimuleerd om naar de bibliotheek te gaan en krijgen concrete tips mee over hoe zij hun kinderen thuis kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van ingebruikname van het taalpunt is voorzien in oktober 2022. (zie ook verder) Aangeduid met een subtiel label = dit klopt niet. Er zal gebruikt gemaakt worden van de officiële etikettering horende bij een taalpunt. Dit is herkenbaar voor de gebruikers. Spilfiguren: zie supra (intervisiemomenten) – hier hebben we minder op ingezet. Elke leerling krijgt een overzicht: zo gedetailleerd is het resultaat van dit project niet geworden. De intentie om meer op leerlingenniveau te werken was er bij aanvang van het project zeker, maar dit is niet zo specifiek gerealiseerd. De noden van de scholen lagen meer op beleids- en klasniveau. Door algemeen in te zetten op het leren kennen van een ruim en divers boekenaanbod (door het inzetten en uitbreiden van bovengenoemde collecties) én door leerkrachten te ondersteunen in hun expertise hierrond, streven we na dat leerlingen hier een beter zicht op krijgen in de toekomst. Boekenproeverij: zie supra: deze doelstelling werd niet gerealiseerd tijdens het project. Het maken van deze wisselcollecties betrof een zeer grote deelactie binnen het project. De wisselcollectie is nog verder uitgebreid dan 3 koffers. De vraag hiernaar was groot dus zijn het 18 koffers geworden vanaf het 1e tot het 6e leerjaar voor 4 betrokken wijkscholen. Per pakket (leerjaar) zijn telkens 100 boeken voorzien. Het voorleesfestival ging door op zaterdag 5 maart 2022 en was open voor alle publiek uit Ronse. Het festival was gekoppeld aan de opening van Picturale (illustratiefestival in de stad). Er werd dit jaar extra reclame gemaakt in de scholen en leerlingen kregen gratis illustratieworkshops en tentoonstellingsbezoeken aangeboden gedurende de hele picturale, niet specifiek tijdens het festival zelf.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=