Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 138 In het project hebben we niet specifiek als doel gesteld om ‘intervisiemomenten’ uit te bouwen. Tijdens de uitvoering van dit project was er sprake van intervisiemomenten op o.a. open vormingen en het inspiratiecongres. Er was eenmalig een ZOCLOO waarbij alle zorgcoördinatoren en beleidsondersteuners van de basisscholen samen rond de tafel zaten om focus te bepalen op vlak van lees- en taalbeleid en waar een vorming voorzien werd door de taalcoach. We schatten in dat er tijdens de afsluitende studiedag ook intervisie tussen de betrokken scholen mogelijk zal zijn. D. Geplande en uitgevoerde acties Uitgevoerde acties jaar 1 (voorbereiding en planning) - Er wordt een leescoach aangesteld. Dit is hét aanspreekpunt voor scholen en ondersteunt hen wat betreft leesmotivatie, -didactiek en -beleid. Deze leescoach maakt samen met de scholen actieplannen op, evalueert bestaande werkingen kritisch, stuurt bij en ontwikkelt nieuwe tools. o Uit de eerste gesprekken met scholen bleek al snel dat er veel hiaten zitten wat betreft het versterken van ontluikende geletterdheid bij kleuters. Men wil daarom de samenwerking tussen kleuter en (1ste jaar) lager onderwijs versterken. - De leesscan wordt afgenomen om de beginsituatie van scholen in kaart te brengen. De leescoach verwerkt de verzamelde data van deze leesscan van alle scholen om zo de leescultuur in Ronse in kaart te brengen. Het resultaat is dus een leesfoto op school- en stadsniveau. - Er wordt een kerngroep samengesteld (met alle partners van het project) die concrete actieplannen opstelt met duidelijke, meetbare doelen. Aan de hand van de resultaten van de leesscan wordt een beleid uitgewerkt op maat van de school: elke school beschikt over een eigen actieplan ‘leescultuur’, opgemaakt door een interne coördinator in nauw overleg en met ondersteuning van de leescoach. - Het eerste projectjaar wordt gebruikt om collecties, instrumenten, vormingen … voor te bereiden en uit te testen. o Gerichte uitbouw van mobiele wisselcollecties voor de scholen, die meermaals per jaar wisselen. Deze collecties zijn samengesteld met specifieke aandacht voor leerlingen met een leesbeperking of taalachterstand om hen plezier te laten beleven met lezen en hun woordenschat en taalgevoel te vergroten. De collecties zijn bovendien gevarieerd: prentenboeken, meertalige boeken, informatieve boeken …); o Uitbouw van de collectie van de bibliotheken; o De creatie van een Makkelijk-lezen plein (een aangepaste hoek in de bib omdat net zij vaak verloren lopen in het grote aanbod boeken in de bib) en makkelijk lezen-pakketten voor scholen en socio-culturele organisaties; o De creatie van een Taalpunt in de bib (voor jeugd en volwassenen): meer stilstaan bij makkelijk lezen, samenleesboeken, groeiboeken, meertalige boeken … om de drempel en schaamte weg te nemen bij leerlingen die moeilijkheden hebben met lezen (aangeduid met een subtiel labeltje; boeken met hetzelfde, maar vereenvoudigd verhaal). - Spilfiguren uit verschillende scholen worden samengebracht om hun ervaringen en problemen uit te wisselen. Er werd dit schooljaar (2021-2022) dan ook gericht ingezet op brugmomenten derde kleuterklas – eerste leerjaar, dit op drie basisscholen, o.l.v. de taalcoach. De leesscan is afgenomen bij alle Nederlandstalige scholen in Ronse. (Bereik = 10/10) Kerngroep = niet met alle partners van het project. Er werd per school een kerngroep opgesteld om schoolspecifiek mee aan de slag te gaan. (Met intensieve begeleiding door de taal- en leescoach). We ondersteunden 7/10 scholen intensief bij de opvolging en uitvoering van hun actieplan. Daarnaast had dit project een stuurgroep (zie boven: leesbevorderend netwerk) om de acties binnen dit project stadsbreed uit te dragen en te verantwoorden naar bestuur en middenveld, de inhoudelijke en financiële controle te behouden en verankering van de realisaties na te streven. Bibliotheken = bibliotheek, er is maar 1 bib in Ronse. De makkelijk lezen collectie is verder uitgebreid in de bib en zal worden geïntegreerd in het gloednieuwe taalpunt. Het taalpunt en makkelijk lezenplein waarvan sprake, zijn één gegeven. De collectie hiervan is grondig voorbereid, de

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=