Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 143 - Leerlingen mogen vanuit het project boeken meenemen naar huis. Leraren tonen hierover weerstand, uit angst voor beschadiging. Toch is het een bewuste keuze dit wel toe te laten, om zo de transfer naar de thuisomgeving (waar vaak heel weinig boeken zijn) te vergemakkelijken. - Scholen vinden één aanspreekpunt (in dit geval de lees- en taalcoach) heel gemakkelijk. Scholen ontvangen de coach met open armen en appreciëren haar ervaring voor de klas en haar gemotiveerde houding. - Scholen zijn dankbaar voor de faciliterende rol van de bibliotheek (boekenaanbod, activiteiten …). - Er worden zaadjes geplant om het project in de toekomst te verankeren (minder groots misschien). - Informele ontmoetingen (bv. de heropening van de bibliotheek) zorgen voor samenhorigheid tussen de verschillende partners. Leerlingen gaan volgens het geïnterviewde zorgteam heel graag naar de leesplek op school (gecreëerd op aanraden van de PBD) en praten met elkaar over boekjes. De meeste ondersteuning ervaart het geïnterviewde zorgteam van de aanwezigheid van de leescoach (‘eigenlijk zou elke stad met veel anderstalige kinderen zo iemand moeten hebben’). Ook de geïnterviewde leraar geeft aan dat de ondersteuning en hulp door de leercoach fijn is (zet presentaties online, brengt materialen mee …). Van schoolopbouwwerk krijgt de school volgens de geïnterviewde leraar dan weer ondersteuning wat betreft de Nederlandse taal en ouders. De geïnterviewde leraar geeft aan door het LoS-project nieuwe inzichten verworven te hebben en nu nog meer het belang van taal(stimulatie) via boeken op school én thuis in te zien. Uit de afgenomen vragenlijst blijkt het enthousiasme en de betrokkenheid van ouders te zijn toegenomen (over het belang van lezen, informatie over boeken uitlenen …). hebben we beter zicht op de samenwerkingsmogelijkheden en de doelstellingen van elke dienst. Boeken meenemen naar huis: Dit gebeurt inderdaad op bepaalde scholen, ook naar aanleiding van de wisselcollecties op verschillende scholen. Dit is een zuivere keuze van de leerkrachten, als bib kunnen we dit enkel faciliteren. Zaadjes geplant…= Het is niet mogelijk om nog jarenlang even intensief (middelen, personeelsinzet, tijd) in te zetten op dit project, maar de bib én het stadsbestuur nemen zich wel voor bepaalde deelacties te continueren in schoot van de bib en de functie van taalcoach wordt verduurzaamd binnen de stad. H. Aandachtspunten en randvoorwaarden - De samenwerking met de bib is essentieel om dit project te doen slagen. In Ronse werkt de taalcoach vanuit de bibliotheek (in andere steden is dat vaak vanuit het Huis van het Kind of vanuit de stadsdiensten), en dat werkt goed om vragen te kunnen stellen. - Het kiezen van focus is belangrijk (niet te veel tegelijk). Men moet nadenken over wat haalbaar is op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. - Tijd (en dus middelen) zijn essentieel. - Zowel jonge, onervaren leraren als oudere (vastgeroeste) leraren hebben ondersteuning en coaching nodig. - Het is belangrijk om scholen te laten leren van elkaar. - De leraar heeft een niet te vergeten motiverende rol naar leerlingen toe. - De drempel om boeken mee naar huis te nemen moet zo laag mogelijk gemaakt worden voor leerlingen. Een voorwaarde om een leesplek en goed boekenaanbod te creëren en te behouden is volgens het geïnterviewde zorgteam budget (bv. een samenwerking met of sponsoring door een uitgeverij). Daarnaast geven het zorgteam, de geïnterviewde leraar en de resultaten van de vragenlijst, het belang van ouderbetrokkenheid aan. Boeken moeten bovendien betaalbaar worden gemaakt voor ouders (bv. via een boekenverkoop) volgens het zorgteam. De geïnterviewde leraar wijst tot slot op zichzelf als belangrijk rolmodel voor de leerlingen. Vastgeroest: graag dit woord verwijderen: Zowel jonge, onervaren leerkrachten als oudere leerkrachten kunnen vaak wat ondersteuning en coaching gebruiken. Intervisiemomenten tussen scholen onderling is essentieel om het schoolteam nieuwe en andere inzichten te bezorgen. Hier kan de taalcoach in de toekomst extra op inzetten als daar nood aan is. (Zie supra).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=