Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 132 o intakegesprek met leraren en directie o het maken van een leesfoto/leesscan van de school (Taalunie) om leesmotivatie, reeds bestaande initiatieven, wensen van verschillende stakeholders … in kaart te brengen - Het vormen van een leesteam dat o het leesbeleid in het school- en taalbeleid verankert vanuit de succesfactoren voor leesmotivatie (ABC) Voldoende tijd vrij maken om te lezen o motiverende leesinitiatieven uitwerkt en uitvoert op basis van de noden van de school (minstens 5 acties) Gebruikte werkvormen: voorlezen (positieve ervaring met boeken + stimulerende factor bij impliciete woordenschatverwerving, in het bijzonder voor kinderen met een andere thuistaal), vrij lezen (groeiend tekstbegrip) en boekgesprekken (gedeelde leeservaringen verhogen het leesplezier) o 8x vormingen en coachingsmomenten volgt (ook voor het brede schoolteam volgt een aantal vormingen) o ervaringen en expertise uitwisselt (intervisie) - Er wordt een gevarieerd boekenaanbod uitgewerkt en er worden krachtige, motiverende leesplekken gecreëerd op school. Men tracht het juiste boek bij het juiste kind te krijgen (differentiatie): rekening houden met motivatie, interesses, genrevoorkeuren, leesvaardigheid en de verschillen tussen jongens en meisjes. Waar mogelijk spelen ouders en leeftijdsgenoten een stimulerende rol bij het lezen. Geplande acties jaar 2 (focus op effectieve leesdidactiek) - Actualiseren leesfoto o.b.v. terugblik- en reflectiemomenten en de eerste bevindingen vanuit SQR vragenlijst (Zie E. Monitoring en evaluatie) en van daaruit een duurzaam operationeel kader opstellen dat een didactische handleiding omvat voor de uitwerking van nieuwe initiatieven - Verder uitwerken en uitvoeren van motiverende leesinitiatieven op basis van de noden van de school (zie projectjaar 1), met ruimte voor een (meer) expliciete link met didactiek begrijpend lezen (en strategie-instructie, transfer, formatieve feedback) om leesmotivatie, -gedrag en leesvaardigheid elkaar volop te laten versterken. - Opnieuw 8 sessies onder begeleiding van een vaste coach en bibliotheekmedewerker (regionale sessies met verschillende leesteams, vorming- en coachingsmomenten op de school zelf of regionale terugkommomenten) - Regionaal uitwisselingsmoment 2 Lange termijn - Scholen blijven samenwerken met bibliotheken en vanuit het ontwikkelde kader zinvolle leesinitiatieven organiseren. Er worden heel wat initiatieven opgezet door de school waar het schoolbezoek plaatsvond: De Bonte Bib (boekenzak met twee boeken per leerling die wordt gevuld aan de hand van input leerlingen), secret cupido (elke klas heeft een andere klas ‘getrokken’ en moet op een ludieke manier de boeken die de klas had gekozen via boekenzoeker.org overhandigen), wishlist van boeken … De geïnterviewde directeur wijst op de goede samenwerking met de bibliotheek en prijst hun ruim aanbod aan activiteiten (auteurslezingen, spaaracties , boekenrestaurants …). De bib breidde bovendien het idee van de school omtrent de boekenzakken uit naar alle deelnemende scholen. Van al deze initiatieven worden video’s en foto’s gemaakt die nadien worden gedeeld met de hogeschool en met de ouders. De leerlingen worden volgens de geïnterviewde directeur betrokken in het project door hen mee de schoolbibliotheek te laten uitbouwen (naam, slogans, boekenzakken …). Ook de leerlingenraad komt met ideeën in verband met leeshoekjes en worden bevraagd over hun voorkeuren. Uitgevoerde acties

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=