Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 131 leerlingen uit de kleuterklas betrekken om daar al een goede basis voor leesmotivatie te leggen (bv. aan de hand van een boekenhoek, presentatie van en kennismaking met boeken …). C. Partners en samenwerking Het project zet in op lokale en regionale samenwerking tussen - het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van de opleiding kleuter- en lager onderwijs van de VIVES Hogeschool Rol = (wetenschappelijke) expertise delen, inspiratie bieden, leesteams aansturen, …. Er wordt o.a. regelmatig een nieuwsbrief aan de hele schoolteams bezorgd om good practices en praktische informatie te delen of om partnerbibliotheken en boeken voor te stellen. De inzichten vanuit het project worden gevaloriseerd in het curriculum van de lerarenopleiding zodat studenten deze kunnen meenemen naar hun eigen onderwijspraktijk. - 6 West-Vlaamse openbare bibliotheken (bib Kortrijk, bib Roeselare, bib Izegem, bib Poperinge, bib Brugge (De Biekorf), bib Oostende) Rol = De bib komt twee jaar lang echt als deel van het team de school binnen (leert school goed kennen en kan hen bv. ondersteunen wat betreft een goede verwerking van boeken). Daarnaast stellen de bibliotheken een boekenaanbod voorop en bieden (lees)inspiratie. Bovendien kan de school sneller en gemakkelijker beroep doen op de publieke dienstverlening van de bibliotheek (collecties, tools om boeken te kiezen, rondleidingen, educatief aanbod …). De bibliotheek ondersteunt scholen ook bij het creëren van een motiverende leesomgeving en in de samenwerking met ouders. - 18 basisscholen Zowel kleuter- als lagere scholen zijn breed aangeschreven en moesten kandideren waarbij ze o.b.v. motivatie en locatie werden geselecteerd. De uiteindelijke selectie is een combinatie van scholen uit verschillende netten, enkele methodescholen en enkele scholen uit het buitengewoon onderwijs.; - ook kunnen externe partners betrokken worden bij lokale initiatieven, zoals Canon Cultuurcel of Iedereen Leest (het lerend netwerk Lezen op school, een Dynamo-project, …) - de boekhandel waarmee men in het project samenwerkt werd geselecteerd o.b.v. de (didactische) expertise in kinder- en jeugdliteratuur (o.a. gebruikt in de leesbrief met boekentips en om boekentips van scholen kritisch te analyseren). Er wordt een leesteam per school opgericht om deze samenwerkingen te optimaliseren en expertise uit te wisselen, bestaande uit een kernteam van leraren, directie, bibliotheekmedewerkers en coaches vanuit de hogeschool. Dit leesteam werkt nauw samen met het brede(re) schoolteam en komt acht keer per jaar samen. Dit leesteam werkt o.a. het leesbeleid en specifieke interventies op school uit. Eén keer per jaar wordt een regionaal netwerkmoment/een inspiratienamiddag georganiseerd waarbij alle leesteams van de scholen samenkomen om inspirerende praktijken uit te wisselen en succeservaringen te delen. De voornaamste inzichten en inspirerende praktijken worden ook gedeeld met scholen die niet deelnemen aan het project, o.a. door het brede Lerend Netwerk (door departement Onderwijs en Vorming), maar ook door vormingen vanuit de hogeschool en de bibliotheek. D. Geplande en uitgevoerde acties Uitgevoerde acties jaar 1 (focus op leesmotivatie en leesbevordering) - Contextanalyse om de noden van de school in kaart te brengen door

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=