Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 130 PROJECT 18. Lezen doe je samen! (VIVES) Bron gewone tekst: projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 6 september 2021 Bron tekst italic: interviews met directie en leerkracht – d.d. 17 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding De leesmotivatie en -prestaties van Vlaamse leerlingen in het basisonderwijs gaan gestaag achteruit (zie PIRLS-resultaten). Ook Hogeschool VIVES voelde de nood (vanuit eerdere samenwerkingen met gemeenten en scholen) om initiatieven op te zetten om de leesmotivatie en -vaardigheden van leerlingen uit het basisonderwijs te versterken. Vanuit de lerarenopleiding wil men hun expertise omtrent lezen benutten en invloed uitoefenen op de praktijk d.m.v. samenwerkingen met scholen en bibliotheken. De hogeschool wil aan de hand van dit Lezen op School-project (LoS) bestaande partnerschappen (bv. met de steden Izegem en Roeselare) versterken en uitbreiden door nieuwe samenwerkingen op te zetten (bv. met de steden Brugge en Poperinge) om zo veel als mogelijk West-Vlaanderenbreed te werken. Tijdens het schoolbezoek geeft de geïnterviewde directeur aan dat hun leerlingen verwacht worden heel zelfstandig te werken, maar hier vaak niet toe in staat zijn doordat ze de opdracht niet goed (begrijpend) kunnen lezen. De school tekende vanuit deze vaststelling in op een traject vanuit de PBD om te werken aan begrijpend lezen en zien dit LoS-project (met als voornaamste doel het verhogen van leesmotivatie) als een mooie aanvulling daarvan. De geïnterviewde leraar van deze school geeft tijdens het schoolbezoek ook aan dat de leesmotivatie van hun leerlingen stelselmatig verminderde (dit was ook een conclusie vanuit afgenomen vragenlijsten bij de leerlingen) en dat dit LoS-project de uitgelezen kans was om dit probleem op een professionele manier en onder begeleiding aan te pakken. B. Doelstellingen Het doel van dit LoS-project is het bevorderen van de leesmotivatie, het leesplezier en -begrip van leerlingen in de basisschool. ‘Leerlingen die graag lezen, lezen meer en verbeteren zo hun leesvaardigheid. Beter lezen draagt op z’n beurt bij tot leesmotivatie, wat opnieuw de leesvaardigheid ten goede komt.‘ Men wil: - een uitdagende, inspirerende leesomgeving creëren; - een divers boekenaanbod uitbouwen; - een vraaggestuurd activiteitenaanbod voorzien op leerling-, klas- en schoolniveau, o.b.v. de succesfactoren voor leesplezier van Stichting Lezen NL; - motivatie verhogen vanuit de zelfdeterminatietheorie: autonomie (boekenkeuze), verbondenheid (samen lezen) en competentie (uitdagend, maar op niveau); - inzetten op de ondersteunende rol van professionals (leraren en bibliotheekmedewerkers) en de stimulerende rol van ouders en vrienden; - werken aan de vijf sleutels voor effectief begrijpend lezen en de kernthema’s voor effectief leesonderwijs: - inzetten op duurzame samenwerkingen; - alle voorgaande doelen inbedden in een duurzaam leesbeleid. Het project focust specifiek op leerlingen met een lagere socio-economische status, een migratieachtergrond of van wie Nederlands niet de thuistaal is (vnl. in centrumsteden). Het project wil naast leerlingen uit het lager onderwijs ook bewust

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=