Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 133 De geïnterviewde directeur geeft aan dat het uitgewerkte beleidsplan echt op maat van de school is. Deze school zet bv. sterk in op ouderbetrokkenheid (met een dipje door Corona) door (al dan niet online) voorlees- en tutormomenten in te lassen en hen te betrekken bij de werkgroep bib (uitbouwen schoolbibliotheek, bedenken categorieën, krijtlijnen uitschrijven van het leesbeleid…). E. Monitoring en evaluatie - Er wordt tijdens de samenkomsten van de leesteams gewaakt over de kwaliteit en de uitvoering van de leesinterventies op school (en dus 8x/jaar door te praten met de aanwezigen, observaties en feedback). Interventies worden getest, bijgestuurd, herhaald en opnieuw uitgetest waar nodig. Op die manier kunnen de verschillende leesinterventies duurzaam verankerd worden in het taal- en leesbeleid - Leesmotivatie bij de leerlingen wordt vanaf het derde leerjaar d.m.v. Self-Regulation Questionnaire Reading Motivation (SRQM) opgevolgd (bij de start, tijdens en na afloop van het project), alsook door terugblik- en reflectiemomenten. De resultaten van deze bevraging voor jaar 1 zijn binnen. - Betrokken leraren voeren observaties uit om leesmotivatie op te volgen en koppelen hun resultaten terug naar de leesteams. - Er wordt een evaluatierapport opgesteld (i.s.m. alle actoren) dat de basis vormt voor verdere verspreiding van good practices zodat het activiteitenaanbod als inspiratie kan dienen voor alle scholen in Vlaanderen. De geïnterviewde directeur geeft aan dat het leesteam regelmatig samenkomt om de acties die uitgevoerd zijn of nog op de planning staan te evalueren. De directeur bevraagt voorts ouders door middel van informele babbels (enquêtes passen niet bij de cultuur van de school). Naar leraren toe wordt vnl. gecommuniceerd aan de hand van personeelsvergaderingen. De geïnterviewde directeur geeft aan dat de kinderen meerdere keren een vragenlijst invullen om hun begrijpend lezen niveau te testen. Ook worden de AVI-niveaus van de leerlingen meermaals in kaart gebracht. Voor leesmotivatie wordt op het einde van het traject een vragenlijst afgenomen. … in de derde graad… De resultaten van deze bevraging voor jaar 1 en 2 zijn binnen. De analyse na jaar 1 toont een status quo op het vlak van autonome leesmotivatie, daar waar een daling te verwachten was. De terugblik- en reflectiemomenten bevestigen deze vaststelling. Good practices worden verzameld zodat het activiteitenaanbod als inspiratie kan dienen voor alle scholen in Vlaanderen. F. Mate van realisatie - De meeste projecten zijn in jaar 1 gestart met het uitbouwen van een gevarieerd boekenaanbod op school. Ook is de samenwerking opgezet tussen de scholen en de bibliotheek en zijn in elke school meerdere leesinterventies uitgetest of lopende. - De doelgroep werd bereikt en er wordt aan alle doelstellingen gewerkt. - Wat betreft de verankering van het leesbeleid in het bredere taalbeleid op school, is nog werk aan de winkel. Daar wordt in jaar 2 nog meer op ingezet. - In het projectvoorstel en eerste projectjaar bleef het project bewust weg bij begrijpend lezen en legde de focus op leesontwikkeling en -motivatie (o.a. omdat in de projectoproep gefocust werd op leesmotivatie als aansluiting bij de prioritaire nascholingen die inzetten op begrijpend lezen). Na de leesscan (die nogal laat kon gebeuren), werd echter de expliciete vraag naar begrijpend lezen duidelijk. In jaar 2 wil men dan ook meer de brug maken naar begrijpend lezen toe (a.d.h.v. de vijf sleutels). Ook de thema’s monitoring en feedback waren oorspronkelijk niet opgenomen in het project, maar zullen dat in jaar 2 wel zijn omwille van de resultaten van de leesscan. Die focus werd in jaar 2 ook gerealiseerd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=