Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 125 - met andere (lokale) partners, met name Stichting Lezen, Brusselleer (basiseducatie in scholen voor ouders, om hen o.a. meer te betrekken bij leesondersteuning), BRUZZ Ket (een website waar jongeren van BRUZZ leestips kunnen geven en krijgen), gemeenschapscentra, Huis van het Nederlands, Huis van het kind (betrokken in één van de kernteams om ouders van jongere kinderen te betrekken en hen te informeren over wat belangrijk is bij lezen en hoe ze dat kunnen aanpakken in de Brusselse realiteit), Luisterpunt (organisatie voor blinden en slechtzienden, helpen ook leerlingen met dyslexie om gemakkelijker te lezen en ondersteunen deze leerlingen zodat ze plezier kunnen hebben in lezen) ... Deze partnerschappen zijn er voornamelijk om risicodoelgroepen te bereiken. De bedoeling is om alle organisaties die met kinderen tijdens hun school- of vrije tijd betrokken zijn, als partner aan te spreken rond leesbeleid. Deze partners worden voornamelijk ingeschakeld bij het uitwerken en uitvoeren van concrete acties en taalstimulerende activiteiten. Het OCB is verantwoordelijk voor de contacten met de scholen (via de onderwijsondersteuners) en OBiB voor de contacten met de lokale bibliotheken. Beide organisaties zijn aanwezig in de kernteams en volgen zo het traject op (een medewerker van OBiB zit bv. in 10 kernteams van scholen, en kan zo op bovenlokaal niveau het project opvolgen). Alle vergaarde kennis wordt nadien ook gedeeld met niet-deelnemende bibliotheken. De bedoeling was om de deelnemende partners (bibliotheken en scholen) ook onderling expertise en ervaringen te laten uitwisselen, maar dat is en blijft volgens de coördinatoren een uitdaging. Men probeert die expertisedeling alsnog in gang te zetten door vanuit OCB de onderwijsondersteuners te informeren over lopende projecten en hen daarnaast ook via intervisiemomenten ervaringen te laten delen met elkaar. Tijdens het schoolbezoek gaf de directeur aan dat een onderwijsondersteuner vanuit het OCB op school mee komt nadenken over hoe ze leesmotivatie en leesplezier kunnen verhogen aan de hand van concrete acties (a.d.h.v. de vijf didactische sleutels van de Vlor). De geïnterviewde leerkracht van deze school geeft echter aan dat de hulp van deze lokale ondersteuner in de klassen zelf nogal stroef verliep. Nieuwe naam van Brusselleer is Liga, centrum voor basiseducatie Samenwerking met BruzzKet is niet doorgegaan Huis van het Nederlands is geen partner in dit project Partnerschappen zijn met als doel om zoveel mogelijk leerlingen te gebruiken, en het netwerk van de leerlingen in te zetten en zo het lezen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Ook verwijzen naar De Leeslijn? De uitwisseling is in heel beperkte mate doorgegaan (slechts 1x online) door de grote druk op de scholen in Brussel. Oeps… D. Geplande en uitgevoerde acties Bestaande acties Voor de start van het LoS-project werd reeds gewerkt met de gedifferentieerde leeslijn: een gemeenschappelijk, geïntegreerd leesbevorderingsprogramma voor het onderwijs van de Brusselse bibliotheken. Het doel is om alle bestaande leesprojecten en -activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de leesinteresses en -noden van kinderen en jongeren om zo hun leesplezier te verhogen. Dit doen ze door o.a. een rijk klasbezoek aan de bibliotheek (met kieswijzers, stimulerende vragen, boekenclubs, jongerenhoek, …), maar ook de Boekenbende op School en aan Huis (om hun leesbeleving te stimuleren). Ze trachten hiermee ook specifieke doelgroepen te bereiken door bv. luisterboeken, visueel materiaal, … Uitgevoerde acties jaar 1 1. De Leeslijn van OBiB wordt kritisch doorgelicht door een externe consultant (dit was reeds lopende op het moment dat projectaanvraag werd ingediend, maar het resultaat is onduidelijk) en nadien verrijkt met nieuwe methodieken en activiteiten om leeskansen op school en in de vrije tijd te optimaliseren. Concreet worden bv. bestaande inspiratiefiches drempelverlagend en vlotter toegankelijk gemaakt voor leerkrachten en wordt hun bruikbaarheid getest via pilootprojecten. 2. Pilootproject met enkele bibliotheken en scholen: vrijetijdsateliers tijdens de zomervakantie door bibmedewerkers en jeugdanimatoren (aansluitend bij bestaande initiatieven zoals de leesstraat van Muntpunt en de ateliers in Gemeenschapscentra) waarbij de nadruk ligt op spel en plezier bij taalstimulerende activiteiten. Uit deze ateliers worden

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=