Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 126 methodieken en/of thema’s verzameld, die in de klas verder uitgewerkt of uitgetest worden. Dit proefmateriaal wordt samen met de resultaten van de leesscan (zie volgende fase) gebruikt om een lokaal actieplan op te stellen. 3. Analyse van de leesomgeving en de noden van elke school door afname leesscan: de lokale OCB-ondersteuner op school neemt in nauwe samenwerking met het zorgteam de leesscan af bij (een deel van) het schoolteam. 4. Opmaak en uitvoering schoolspecifiek actieplan: - De leesscan wordt besproken met een nieuw opgericht kernteam dat minimaal bestaat uit het zorgteam, de OCBondersteuner, de bredeschoolcoördinator (indien aanwezig), een medewerker van de lokale bibliotheek en een projectmedewerker van OBiB. - Het kernteam stelt een visie en actieplan op, rekening houdend met doelstellingen en beginsituatie. - De school zet eigen acties op, maar kan daarnaast intekenen op een bovenlokaal aanbod dat uitgewerkt wordt door OBiB en OCB. 5. OCB ontwikkelt i.s.m. partners acties om vrijetijdslezen te stimuleren, vanuit inspiratie uit binnen-en buitenland, alsook het Erasmus+ project ODR (Open the Door for Reading). De bibcampagne werd bijvoorbeeld gelanceerd, waarbij kinderen bij het uitlenen van een boek stickers kunnen verzamelen om hun poster te vervolledigen. 6. Meer (diverse) leesbevorderingsactiviteiten worden opgezet in de scholen, bijvoorbeeld auteurslezingen om leerlingen in contact te brengen met auteurs en hen zo te motiveren om te lezen, slam poetry door iemand waarmee jongeren zich kunnen identificeren of de leesbuddy-actie waarbij vrijwilligers voorlezen aan gezinnen. Bij deze activiteiten is specifieke aandacht voor informatief/zakelijk lezen van belang (bv. abonnementen op tijdschriften en kranten, vakliteratuur, non-fictie materialen). 7. Bibliotheekmedewerkers, leerkrachten lager en middelbaar onderwijs krijgen vormingen rond de methodiek van Samen lezen en rond leesmotivatie. Nieuwe acties jaar 2 1. (Verder) uitvoeren lokale actieplannen (PCDA-gewijs) 2. Kernteams over de scholen heen laten reflecteren over het verloop van het eerste jaar en de volgende stappen laten bespreken op basis van intervisie (Hoe past leeslijn vanuit de bib binnen schoolleesbeleid? Hoe samenwerking met bib optimaliseren?) 3. Uitbreiding van het aantal betrokken scholen 4. Opstellen van een beleidsplan voor meer leesbevorderingsactiviteiten in de vrije tijd en in de brede school - Vrijetijdslezen implementeren binnen de speelpleinen, de speelweken van de Gemeenschapscentra en van Aximax en andere externe partners (bv. Bronks, BRUZZ Ket …). Ook de bibliotheken organiseren binnen en buiten de bib activiteiten tijdens de schoolvakanties. Nieuwe partnerschappen worden aangegaan, bv. met sportorganisaties (om jongeren te betrekken). - Vrijetijdslezen implementeren in naschoolse en buitenschoolse opvang, alsook in speeltijden en middagpauzes. - Opstellen van draaiboeken en een blog met leesinspiratie (werkvormen, ideeën, uitstappen …). - Rondetafelconferentie met alle betrokken partners (briefen over elkaars werking + aanvullende acties opzetten). - Samenwerkingen opzetten met als doel het verhogen van de leesbegeleiding met o.a. studenten (in overleg met het Brussels hoger onderwijs – binnen Community Service Learning), vrijwilligers (bv. gepensioneerden), bedrijven en andere partners (brede scholen, Gemeenschapscentra, de jeugddienst van de VGC, Aximax, ABC-huis …). OCB en OBiB ontwikkelen… 3. aantal scholen werd niet uitgebreid, was ook niet het plan Contacten zijn gelegd, maar de uitwerking zal na het project gebeuren. Niet gebeurd Enkel gebeurd met de partners van Brede Scholen, GC’s, Jeugddienst, ABC, sportdienst Samenwerkingen werden niet opgezet met studenten, vrijwilligers & bedrijven

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=