Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 124 PROJECT 17. Leesrijk Brussel (Onderwijscentrum Brussel) Bron gewone tekst: projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 14 september 2021 Bron tekst italic: interviews met directie en leerkracht – d.d. 1 april 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bedient een grote groep van kinderen en jongeren wiens thuistaal niet het Nederlands is. Omdat de schoolresultaten van deze jongeren (vaak) onder druk staan, rolden Onderwijscentrum Brussel (OCB) en Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) een bevraging uit over beschikbare leesmaterialen op school in Brusselse scholen om het probleem te analyseren. Daaruit bleek enerzijds de nood aan een (vernieuwd) aanbod aan boeken in scholen en de inkleding van leesruimtes, en anderzijds de nood aan de ontwikkeling van leesbevorderingsactiviteiten binnen een krachtig leesbeleid (in nauwe samenwerking met partners, in het bijzonder de bibliotheken). Dit Lezen op School-project (LoS) focust op deze tweede pijler. Bovendien was er al een tijd vraag vanuit de bibliotheken om meer en structureler met scholen te overleggen. Ook werkten de diensten OCB en OBiB (de indieners van dit LoS-project) voorheen nog niet veel structureel samen. Schoolresultaten vervangen door leesresultaten? Enkel OCB heeft de bevraging gedaan, nog voor het LoS project van start ging. B. Doelstellingen Onderwijscentrum Brussel wil met het project Leesrijk Brussel met de steun van de Vlaamse Gemeenschap inzetten op de uitbreiding en versterking van leesbevorderingsactiviteiten om - lezen buiten de school te stimuleren ("vrijetijdslezen") door het plezier op te zoeken en kinderen en jongeren ruimte te laten in wat ze lezen (in samenwerking met de school, maar ook met vrijetijdsorganisaties) en - blijvend leeskansen op school te verrijken. Het project richt zich tot alle leerlingen uit het Nederlandstalige onderwijs in Brussel, met een expliciete focus op jongeren (omdat zij (nog) moeilijker te motiveren zijn om te lezen). Er wordt ook extra aandacht besteed aan het bereiken van jonge kinderen en hun ouders om zo gezinnen langdurig aan de bibliotheek te kunnen binden. Het doel is om in totaal 40-50 scholen en 12.800 leerlingen te bereiken. Daarbij wil men vooral extra kansen creëren voor kwetsbare groepen (o.a. leerlingen met een lagere SES, kinderen en jongeren met een andere thuistaal dan het Nederlands, …). De overtuiging is dat plezier en interesse sterk motiverend werken om kinderen de wereld van verhalen en boeken te laten ontdekken en hen de liefde voor lezen bij te brengen. Het project zet enerzijds in op het versterken van partnerschappen om een breed leesnetwerk uit te bouwen, en anderzijds op het creëren van een krachtige en motiverende leesomgeving. Moet OCB opengetrokken worden naar VGC? Of OCB en OBiB willen… Dit valt onder de algemene doelgroep van het project en is geen bijzondere focus C. Partners en samenwerking Er wordt veel geïnvesteerd in de samenwerking - binnen het netwerk van bibliotheken (OBiB, een netwerk van 20 bibliotheken) - met 42 (brede) scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (zij konden zelf intekenen op project, van kleuter tot secundair onderwijs). Deze deelnemende scholen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor het uitschrijven van een lokaal actieplan – met behulp van een beschikbaar gesteld format. Na een analyse van deze lokale actieplannen wordt een bovenlokaal aanbod opgezet door de stuurgroep, waarop scholen kunnen intekenen om zo hun lokale actieplannen te realiseren. Daarnaast voorziet het project lokale onderwijsondersteuners (vanuit OCB) die samen met de kerngroepen op scholen concrete acties uitdenken en -proberen. Eigenlijk 42 scholen, Brede School is een extra partner Stichting lezen is geen lokale partner

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=