Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 121 o Hedendaags boekenaanbod per leeftijdscategorie én leesniveau opgedeeld en evt. geïntegreerd in de zitelementen (roulerend systeem waardoor aanbod regelmatig wisselt – 4x per jaar). Hiermee wordt ingezet op autonomie en sociale interactie. De kinderen kiezen boeken die ze graag willen lezen (kan onder of boven hun niveau) om hun autonomie en zelfvertrouwen te doen groeien (en zo in te zetten op leesbevordering). o Leraren en educatief medewerker informeren kinderen over bestaand aanbod en begeleiden hen in de keuze voor een boek (op basis van de leescirkel van Aidan Chambers). o Er wordt een educatief traject uitgerold rond de speelplaatsboekenkastjes met activiteiten zoals boekenbingo, boekenstoelendans, Kamishibai, quiz, wedstrijdje, … Dit kan aangepast worden door de school, afhankelijk van behoeften en identiteit. - Communicatieplan opgesteld door educatief medewerker: communicatie en bekendmaking gebeurt via scholenoverleg en gemeentelijke kanalen (website, sociale media en infomagazine). Er wordt drukwerk voorzien voor de scholen en de pers wordt betrokken bij een feestelijke opening. - Uitwerking duurzame, educatieve materialen die leerkrachten daarna kunnen blijven gebruiken + onderzoeken en aanpassen van bestaande didactische materialen (leeskaarten, leeslijstjes, …), in samenwerking met gemotiveerde leerkrachten en leesteams. - Extra toeleiding van taalzwakke of anderstalige doelgroepen via de zorgleerkrachten, huiswerkbegeleiders, Boekenstoetvrijwilligers, zomer- en vakantiekampen (begeleiders krijgen toegang tot volledige collectie tijdens hun begeleiding + krijgen extra info over nut leesplezier en leesbevordering in het algemeen). Acties op lange termijn - Verankering van de speelplaatsboekenkasjes in dagelijkse schoolwerking (het meubilair is duurzaam) met jaarlijkse aanvulling van de collecties. - Kant-en-klare pakketten met educatieve materialen en draaiboek (met educatieve activiteiten rond de speelplaatsbibliotheek) worden ter beschikking gesteld voor leraren. - Regie van leesproject volledig in handen van de school (zonder overbelasting van de leraren). - Leerlingen worden gestimuleerd om ook buiten school naar de bibliotheek te gaan, communicatie naar ouders is gewenst om hun kinderen hierin te ondersteunen. - Leraren kunnen vaker beroep doen op de expertise van de bibliotheek. Tijdens het schoolbezoek werd door de geïnterviewde leraar aangegeven dat er al heel wat georganiseerd werd op school omtrent lezen (jeugdboekenmaand met spaarkaart, poëzieweek, workshops voor leerlingen om voorlezer te worden), maar dat het LoS-project het duwtje in de rug gaf voor een aantal leerkrachten om mee op de kar te springen en ook ‘iets’ omtrent lezen (bv. een leeshoek en een leeskoestermap waarin kleine verwerkingsopdrachten zitten) te organiseren in hun klas. De nieuwe (gezellige) leeshoek zorgt er immers voor dat leerlingen zin hebben om te gaan lezen in de vrije momenten. Om hen volop te laten genieten van de boeken, mogen ze van de leesjuf kiezen wat ze lezen (strip, prentenboek, dik boek, …). De geïnterviewde leraar geeft echter aan dat leerlingen vaak boeken boven hun eigen niveau kiezen (deels omdat er te weinig boeken met een laag leesniveau voor oudere kinderen beschikbaar zijn), wat ontmoedigend kan zijn. De leraar heeft geen weet van initiatieven van LoS om ouders te betrekken. - labellen van de boeken: label categorie, label niveau, label Anderslezen app, label rotatiesysteem, label Vlaamse overheid - samenwerking met Luisterpuntbibliotheek en aanmoediging scholen om moeilijke/anderstalige lezers de app Anderslezen te leren gebruiken - plastificiëren van de boeken in samenwerking met bibmedewerkers, vrijwilligers en oudercomités - creatie van de leesplekken door Art Basics for Children - ludiek moment met elke klas om de aangekochte boeken te ontdekken en te plaatsen in de leesplek (inhuldiging op klasniveau) - samenwerking met Luisterpuntbibliotheek en aanmoediging scholen om moeilijke/anderstalige lezers de app Anderslezen te leren gebruiken - officiële persinhuldiging van de lees-hotspots met animatie op de speelplaats voor de leerlingen - vorming leerkrachten tijdens personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen - afname van vragenlijsten bij leerlingen in elke klas (eindmeting) - voorleesmoment met de verhalenbakfiets voor elke klas - communicatie over het project op sociale media en in het gemeentelijk informatieblad Acties op lange termijn - de bibliotheek zorgt dat de boeken 3x per schooljaar roteren tussen de drie lagere scholen zodat het boekenaanbod aantrekkelijk blijft voor de leerlingen - dankzij het project is de relatie tussen de bib en de scholen sterk gegroeid. De bib zal hier blijven in investeren. - de educatief medewerker die nieuw was aangeworven voor het project wordt bij afloop van het project aangesteld als onderwijsmedewerker van de gemeente Liedekerke waardoor zij het project en de samenwerking met de scholen in de toekomst kan blijven opvolgen. Leeshoek lijkt mij niet correct aangezien een groot lokaal werd omgetoverd tot een aantrekkelijke leesplek.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=