Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 122 Ouders betrekken was geen prioritair doel in het project. Het project heeft dit deels bereikt door enerzijds leerlingen te motiveren met hun ouders naar de bib te komen en anderzijds door de hulp van de oudercomités te vragen bij het kaften van de boeken. E. Monitoring en evaluatie Het kernteam komt regelmatig (minimaal 2x/schooljaar) samen om terug te koppelen over het educatief traject en om bij te sturen waar nodig. De overige evaluaties en feedback gebeuren via het scholenoverleg (3x/jaar). De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de opvolging, evaluatie en bijsturing (o.a. via bezoeken aan de scholen en het bijwonen van voorgenoemde vergaderingen). Er is verder ook overleg met huiswerkbegeleiders en interne medewerkers (jeugdconsulent, vrijetijdsconsulent, bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers). In realiteit werd niet erg expliciet gemonitord (niet geregistreerd, wel op buikgevoel van de projectcoördinator: ‘wat merk ik in gesprekken met de leerkrachten en bezoeken aan de bibliotheek?’). Er werd in beperkte mate teruggekoppeld naar de bibliothecaris en naar het gemeentecollege (‘stand van zaken’). Om de effecten in kaart te brengen, werden vragenlijsten met vijf/zes eenvoudige vragen afgenomen bij de leerlingen (o.a. ‘lees jij graag?’). Door corona is er nooit een kernteam opgericht. In het eerste jaar was er online 1 uitwisselingsmoment tussen de verschillende scholen onder begeleiding van de educatief medewerker. Op het einde van het tweede jaar werd er een 3-in-1-moment (uitwisseling, evaluatie, bedanking) in de bib georganiseerd voor de leesteams. Het is niet correct dat er maar in beperkte mate werd teruggekoppeld naar de bibliothecaris. Het verloop van het project was een vast agendapunt tijdens vergaderingen met het hele bib-team. F. Mate van realisatie - De projectcoördinator kon pas in januari starten en corona zorgde voor wat moeilijkheden, waardoor een aantal zaken vertraging opliepen. - De leesplekken zouden oorspronkelijk buiten gecreëerd worden in jaar 1, maar de realisatie daarvan is verplaatst naar jaar 2. De leesplekken zullen bovendien in een lokaal (of gang) gemaakt worden in plaats van op de speelplaats. - Met de noden van de scholen werd goed rekening gehouden door de Leesscan. Wat minder goed lukte, is het verbinden van de verschillende partijen en scholen onderling. Het kernteam over scholen heen is in het eerste jaar niet gerealiseerd door corona. Het doel is om dit in het tweede jaar alsnog te organiseren. - Het boekenaanbod werd onder handen genomen en de klassen kregen hier inspraak in. Wel moet nog extra ingezet worden op interactie tijdens de leesmomenten, gezien uit onderzoek blijkt dat net die interactie zo belangrijk is. - Het is afhankelijk van school tot school in welke mate het project gerealiseerd wordt. De coördinator geeft aan dat verschillende scholen ook nog met andere partners in zee gaan (en dus verschillende prioriteiten vooropstellen), bijvoorbeeld wat betreft het opzetten een taal- en armoedebeleid. Het boekenaanbod werd niet onder handen genomen. Voor de leesplek op schoolniveau werden 1600 nieuwe boeken gekocht met inspraak van de leerlingen. Leerkrachten werden tijdens klasbezoeken, op personeelsvergaderingen en op pedagogische studiedagen meermaals aangemoedigd om in te zetten op interactie voor, tijdens of na leesmomenten. G. Ervaren effecten - Tevreden over de leesscan: goede kennismaking met de school en als startpunt voor het project. - De fysieke aanwezigheid van de projectcoördinator op scholen zorgt ervoor dat er meer expliciete vragen en samenwerkingen volgen. Alle leerlingen kennen de projectcoördinator nu en zijn trots dat zij het boekenaanbod (mee) hebben mogen kiezen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=